สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล Somsak Jeamteerasakul

By Rishadan Port and Erosagape

Note: Somsak Jeamteerasakul is a historian and famous Thai dissent who was driven out of Thailand in 2014 by the junta and by lese majesty charges. He has been granted asylum in France. Read more at Wikipedia. Everyone is wishing Somsak Jeamteerasakul well after an illness, and it seemed a good time to post a translation of an old song written in tribute to him by Rishadan Port and Erosagape. The song was inspired by an incident in 2012: Professor Somsak had posted on facebook “How can royalists prove that the king [Bhumipol] works hard?” Dr. Tul and others then came to Thammasat University and told Somsak how the king works hard, and Dr Tul asked, “What did the king do to Somsak to cause him to hate the king?” Professor Somsak answered, “Repeal the lese majesty law and I will tell you what the king has done.”

ในรั้วธรรมศาสตร์ มีอาจารย์ท่านหนึ่ง
Inside the gates of Thammasat, there is a professor
ฟังแกพูดแล้วอึ้ง เพราะว่ามัน ช่างโดนใจ
I hear him and feel so wowed because his speech really hits home
แต่พูดไปไม่มีใครเชื่อ เพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดใจ
But as he talks, no one believes him. Because they aren’t willing to open their hearts.
พอเถียงสู้แกไม่ได้ ก็ด่าเป็นวัวเป็นควายทุกคน
They try to debate him, and they can’t. So they all curse him that he is a cow or a buffalo.

เพราะทนความจริงไม่ได้ ว่าโดนหลอกมาตั้งนาน
Because they can’t stand the truth that they have been deceived for so long
พอฟังคำพูดอาจารย์ ก็เกิดอาการตาสว่างทันที
As soon as you hear the professor speak, it immediately enlightens the eyes.*

สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul**
สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul

บ้านเมืองทำไมวุ่นวาย สาเหตุเกิดจากอะไร
Why is the country so troubled? The reasons arise from what?
คำตอบนั้นอยู่กับใคร ถ้าไม่ใช่ชายชื่อสมศักดิ์ เจียม
And who has the answers if not the man named Somsak Jeam?
กฎหมายใดให้แก้ อาจารย์บอกให้ยกเลิกไป
Whatever law someone says should be reformed, the professor says revoke it!***
สลิ่มคลั่งทนฟังไม่ได้ จ้องด่าผู้ชายชื่อสมศักดิ์ เจียม
The Salim can’t stand to listen.**** They have to bad mouth the person named Somsak Jeam

สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul
สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul

ผ่านมาก็หลายสิบปี แกยังยึดมั่นอุดมการณ์
For many decades now, he holds fast to [his] ideology:*****
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ที่แกยืนหยัดเสนอมาถึงวันนี้
The reform of the monarchy, which he persistently proposes up until today
หลายคนที่ยังตาบอด รับยาหยอดตาสักหน่อยไหม
[To] all the many people who are still blind, would you like some eye drops?
สถาบันฯไปทำอะไร ยกเลิก 112 แล้วเขาจะเล่าให้ฟัง
What has the monarchy done? Repeal [Article] 112 [the lese majesty law], and he will tell you.

สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul
สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul
สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul
สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Somsak Jeam, Somsak Jeam, Somsak Jeamteerasakul

*”Enlightens the eyes” is the closest translation, but a more natural English language translation would be “opens the eyes” or “enlightens one”
** His full name is Somsak Jeamteerasakul, but he is often called Somsak Jeam.
***”Whatever law” is the lese majesty law
**** “Salim” is a slur named after a desert with multicolored layers. The Salim are multicolored in that they claim they are neither Red or Yellow (the two sides of Thailand’s political divide), but they still seem to always side with Yellow.
*****This word “อุดมการณ์” or “ideology” has a positive connotation in Thai. A Thai person “holds fast to their ideology” in contrast abandoning their beliefs for convenience.