เราคือเพื่อนกัน We Are Friends

Lyrics and melody by ชูเวช เดชดิษฐรักษ์ Chuwet Dedittharak and Natthaphong Phukaew ณัฐพงษ์ ภูแก้ว of the band สามัญชน Commoner

Note: The music video shows a protest from  September 19, 2020.

หากเธอได้ยินเยงเพลงบรรเลง
hàak ter dâai-yin sĭiang pleng ban-leng
If you hear the music playing
เธอจงกลับไปเรียกไพร่พล
ter jong glàp bpai rîiak prâi pon
You must go back and call out the people’s troops
มันคือท่วงทำนองของสามัญชน
man keu tûuang-tam-nong kŏng săa-man chon
It is the tune of the commoner
คนธรรมดาอย่างเรา
kon tam-má-daa yàang rao
Ordinary people like us

หากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำ
hàak ter dâai-yin sĭiang glong grà-nàm
If you hear the drums banging
มันคือเสียงเท้าของมวลชน
man keu sĭiang táo kŏng muuan chon
It’s the sound of the masses
กระหึ่มด้วยแรงของเสรีชน
grà-hèum dûuay raeng kŏng săy-ree chon
Resounding with joined strength of the free people
คนใต้ฟ้าเดียวกัน
kon dtâi fáa diieow gan
People under one sky together

ดวงดาวยังประกายทอแสง
duuang daao yang bprà-gaai tor săeng
The stars still sparkle and shine
จรัสแรงยามมืดมนบนฟ้าไกล
jà-ràt raeng yaam mêut mon bon fáa glai
Strong and bright in the dark times, in the sky far away
ผูกใจเราร่วมประสาน
pòok jai rao rûuam bprà-săan
[They?] bond our hearts together
ศรัทธามั่นสู้ถึงวันบรรลุชัย
sàt-taa mân sôo tĕung wan ban-lú chai
With certain faith fighting until the day we attain victory

ปรบมือดังเสียงกลอง และป่าวร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใด
bpròp meu dang sĭiang glong láe bpàao róng wâa mâi yom hâi pôo dai
Clap your hands like drums, and proclaim, “We won’t yield to anyone”
มาทำร้ายลิดรอนสิทธิ์เสรี ที่เรามีตราบที่เรายังหายใจ
maa tam ráai lít ron sìt săy-ree têe rao mee dtràap têe rao yang hăai jai
They harm and deprive us of the rights and freedom that are ours as long as we breath
จับมือเดินก้าวไป เราคือเพื่อนกัน
jàp meu dern gâao bpai rao keu pêuuan gan
Clasp hands and walk on forward. We are friends.