คืนความสุขให้ประเทศไทย Returning Happiness to Thailand

เนื้อร้อง: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา Lyrics by Prayut Chan-ocha
6 มิถุนายน 2557 June 6, 2014

Have your barf bags ready. My translation of Dictator Prayut Chan-ocha’s widely ridiculed “Returning Happiness to Thailand,” theme song of the junta! You MUST CHECK OUT THE SPOOF of this song by Port Faiyen.

วันที่ชาติและองค์ราชา มวลประชาอยู่มาพ้นภัย
Today the nation, the royal one, and all the people are out of danger
ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจ นี่คือคำสัญญา
Let [me] look after and protect [you] with love. This is a promise

วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
Today the nation confronts bullying danger. The fire blazes up each time
ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา ไม่อาจให้สายไป
Please let me be the one to walk into it. Don’t let it be too late.

* เพื่อนำรักกลับมา ต้องใช้เวลาเท่าไร
To bring love back, we must use however much time it takes
โปรดจงรอได้ไหม จะข้ามผ่านความบาดหมาง
Please can you wait? We will get past this conflict

เราจะทำอย่างซื่อตรง ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา
We will do things honestly. I only ask that you must have faith and believe
แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ขอคืนความสุขให้เธอ ประชาชน
It won’t be long until the country is good. Let [me] return happiness to you, the people

วันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้ จะขอสู้กับอันตราย
Today [we] must be tired also know I would like to fight the danger
ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่าย นี่คือคำสัญญา
The county’s soldiers refuse to be defeated [won’t give up]. This is a promise.

วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
Today the nation confronts bullying danger. The fire blazes up each time

ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา ไม่อาจให้สายไป
Please let me be the one to walk into it. Don’t let it be too late.
(*, **)

แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ความสุขจะคืนมา… ประเทศไทย
It won’t be long until the country is good. Happiness will return . . . Thailand!