เราคือเพื่อนกัน We Are Friends

Lyrics and melody by ชูเวช เดชดิษฐรักษ์ Chuwet Dedittharak and Natthaphong Phukaew ณัฐพงษ์ ภูแก้ว of the band สามัญชน Commoner

Note: The music video shows a protest from  September 19, 2020.

หากเธอได้ยินเยงเพลงบรรเลง
hàak ter dâai-yin sĭiang pleng ban-leng
If you hear the music playing
เธอจงกลับไปเรียกไพร่พล
ter jong glàp bpai rîiak prâi pon
You must go back and call out the people’s troops
มันคือท่วงทำนองของสามัญชน
man keu tûuang-tam-nong kŏng săa-man chon
It is the tune of the commoner
คนธรรมดาอย่างเรา
kon tam-má-daa yàang rao
Ordinary people like us

หากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำ
hàak ter dâai-yin sĭiang glong grà-nàm
If you hear the drums banging
มันคือเสียงเท้าของมวลชน
man keu sĭiang táo kŏng muuan chon
It’s the sound of the masses
กระหึ่มด้วยแรงของเสรีชน
grà-hèum dûuay raeng kŏng săy-ree chon
Resounding with joined strength of the free people
คนใต้ฟ้าเดียวกัน
kon dtâi fáa diieow gan
People under one sky together

ดวงดาวยังประกายทอแสง
duuang daao yang bprà-gaai tor săeng
The stars still sparkle and shine
จรัสแรงยามมืดมนบนฟ้าไกล
jà-ràt raeng yaam mêut mon bon fáa glai
Strong and bright in the dark times, in the sky far away
ผูกใจเราร่วมประสาน
pòok jai rao rûuam bprà-săan
[They?] bond our hearts together
ศรัทธามั่นสู้ถึงวันบรรลุชัย
sàt-taa mân sôo tĕung wan ban-lú chai
With certain faith fighting until the day we attain victory

ปรบมือดังเสียงกลอง และป่าวร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใด
bpròp meu dang sĭiang glong láe bpàao róng wâa mâi yom hâi pôo dai
Clap your hands like drums, and proclaim, “We won’t yield to anyone”
มาทำร้ายลิดรอนสิทธิ์เสรี ที่เรามีตราบที่เรายังหายใจ
maa tam ráai lít ron sìt săy-ree têe rao mee dtràap têe rao yang hăai jai
They harm and deprive us of the rights and freedom that are ours as long as we breath
จับมือเดินก้าวไป เราคือเพื่อนกัน
jàp meu dern gâao bpai rao keu pêuuan gan
Clasp hands and walk on forward. We are friends.

Cover of เมดอินไทยแลนด์ (Made in Thailand), MobFest version

Cover by Ammy The Bottom Blues and Rap Against Dictatorship; “Made in Thailand” by Add Carabao

Note: Ammy of the band “The Bottom Blues” is the lead singer of this cover. He is currently in jail for lese majesty charged with setting fire to a giant portrait of Vajiralongkorn at a protest in front of the prison holding the most recent victims of Thailand’s lese majesty law! This performance happened earlier at “MobFest.” “Made in Thailand” is a classic Carabao song, for which it is customary in performances to update a few lines to the political current situation; so this performance is totally in line with that 30-some year tradition. As for the rap section, note that the phrase “Made in Thailand“ works just like the phrase “Pratet Gu Mee“ (“That’s What My Country’s Got” or That’s My Fucking Country“), which is the title of Rap Against Dictatorship’s biggest hit. The rappers can rattle off a list of complaints and then say “Made in Thailand”! The context of the original “Made in Thailand” song is now irrelevant, but the song was a plea for Thais to buy Thai products. The reason the song is covered here (and altered) is it was once upon a time a monster hit and still signals Thai pride and political activism (and also a little irony in that the songwriter Add Carabao is not participating in the current protests). Compare to “Born in the USA” being used at patriotic events in the US: the details of the original song are no longer relevant because it makes for a great anthem. The translation of the “Made in Thailand” song is pretty solid (altered parts are in blue), while the translation of rap section is very sketchy and full of holes. Please send me any important corrections. Enjoy. 

เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา
Made in Thailand. [In] this Thai country of ours
เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี
We keep old [ways/things], and have very good things
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี
coming from, first, the Sukothai [era], through the Lop Buri, Ayuthaya, [and] Thon Buri [eras]
ยุคสมัยนี้ เป็น คสช.
This age it‘s the NCPO [era] [The era of the National Council for Peace and Order or the junta]
(ขอเสียงดัง “เป็น คสช.“)
(Shout it loud, “it’s NCPO!“])
เมดอินไทยแลนด์ แฟนแฟนเข้าใจ
Made in Thailand. Fans [please] understand:
ผลิตผลคนไทย เราใช้เองทําเอง
Products that Thai people use, [we] make ourselves
ตัดเย็บเสื้อผ้า แล้วติดยศให้ตัวเอง
Sewing clothes and attaching a rank [military insignia] on one’s self
กางเกงยีนส์ (ชะหนอยแน่)
[making] jeans (sha na na)
แล้วขึ้นเครื่องบินไป . . . ?
Then [the products] are loaded onto a plane flying off to? . . . [Waiting for audience to fill in word]
(แล้วขึ้นเครื่องบินไป . . . ? )
(Then they are loaded onto a plane flying off to. . . [GERMANY!])
(แล้วขึ้นเครื่องบินไป . . . [เยอรมัน] )
(Then they are loaded onto a plane flying off to. . . [GERMANY!])
(แล้วขึ้นเครื่องบินไป . . . [เยอรมัน])
(Then they are loaded onto a plane flying off to. . . [GERMANY!])
คนไทยได้หน้า ฝรั่งมังค่าได้เงิน
Thais get a good reputation. Farang get the money.
(ขอเสียงดังๆ หายเยอรมันไป )
(Shout it loud, “it disappears off to Germany!“)
 
First rap by Nattapong Srimuang (Liberate P): [We can’t hear it clearly, so no translation]]
 
Second rap by Pratchayaa Surakamchonrot (Jakobi): ขออีกเพลงนะ
จ๊ะ “ประชาธิปไตย“ หรือ เราก็แค่แบบไทยๆ เราก็ทันสมัย ก็เหมือนเกินไป
เรามี สส..คน สจ… ผบ.ตร.ผบ.ตอ. ผบ.ตป.เรามี สว. โอ้ ค ว ย …..ช่างแม่ง พวกกูไม่เหมือนที่ไหน เมดอินไทยแลนด์
How about another song:
How about “Democracy”? We have it “Thai-style.” To have to modern style, it‘s like [were asking] too much! [THIS NEXT part is word play with acronyms]: We have MPs, Members of the Provincial Council, .. . chief of police, chief butts, ??? We have Senators who are stupid d.i.c.k’s Fuck it! Those assholes are not like anywhere [else] . . . “Made in Thailand“
 
Third rap [I don’t know the rapper’s name]: เป็นไทยแลนด์ ดินแดนฆาตกร .เป็นฆาตกรรม อย่างกับหัตถกรรม ราชาการทำอยุติธรรม มึงมีอำนาจ เป็นเผด็จการ เผด็จการที่พวกมึงสร้าง . . .จันทร์โอชา…… กูจะไม่ยอมหลบอยู่ในกะลา เพราะเผด็จการที่พวกมึงสร้าง…. . ของชาวประชา พวกมึงไม่ยอมยุบสภา เพราะเผด็จการที่พวกมึงสร้าง ควยประยุทธ์ จันทร์โอชา
It‘s Thailand, land of the serial killer … It’s murder . . . one of the kinds of handicraft … doing injustice. . . the people who have power. It’s a dictatorship that those assholes create . . . Chanocha . . I’ve not going to go back and duck inside a coconut shell. Because of the dictatorship that those assholes create. .. of he people. Those assholes aren’t willing to dissolve parliament [one of the demands of the student movement] because of the dictatorship those assholes create. Dickhead Prayut Chanocha.
 
Fifth rapper [I don’t know his name]: มีโฉนด แต่ก็เหมือนไม่มีโฉนด ซื้อเค้ามา แต่ก็เหมือนว่าเศร้าก็อยู่ แผ่นดินของใคร พ่อแม่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไร วาสนาของผมไม่มี วาสนาของผมไม่มี จะอยู่ที่ไหน ที่ว่าจะมีความเสรี เคาบอกว่าอย่าอยู่เลยที่เมืองไทย ผมไม่มีเงินแล้วผมจะบินไปได้ไง โอกาสไม่มี ผมอยากจะไปไหนผมก็ไปไม่ได้ ผมเลยต้องอยู่ตรงนี้ ก็หวังว่าซักวันนึงอะไรมันคงจะง่าย เย้ เมื่อไหร่แม่งจะง่าย เย้ เย้ เย้ เย้ [or แย่?] เมื่อไหร่แม่งจะง่าย เมดอินไทยแลนด์ เมดอินไทยแลนด์ อเมซิ่งไทยแลนด์ อเมซ อเมซ
I have a deed [to land], but it’s like I don’t have a deed [to land]. I bought it. But it’s like I’m sad right now. Whose land is it? Since when did my mother and father buy it? I have no luck. I have no luck. Where can I live where I’ll have freedom? They say, [whatever you do], don’t live in Thailand. I have no money so how am I going to fly somewhere? I have no opportunity. If I want to go anywhere, I can’t. And so I must stay right here. I’m hoping one day it will be easy. Yo! When damnit, is it going to be easy. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Made in Thailand, Made in Thailand, Amazing Thailand. Amaze. Amaze
 
Ammy: (ขอเสียงปรบมือดังให้ RAD)
Ammy: (Clap your hands for RAD (Rap Against Dictatorship)
 
[This last part is straight from the original song:]
เมดอินไทยแลนด์ พอแขวนตามร้านค้า
Made in Thailand. As soon as [they] hang [the clothes] up in the store,
มาติดป้ายติดตราว่าเมดอินเจแปน
label [them] “Made in Japan”
ก็ขายดิบขายดีมีราคา
Then it will sell well for a high price
คุยกันได้ว่ามันมาต่างแดน
People] can boast that it’s foreign
ทั้งทันสมัย มาจากแม็กกาซีน
Totally up-to-date from the magazine
เขาไม่ได้หลอกเรากิน
They didn’t trick us for money
หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง…
We tricked ourselves . . .

อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ I Want A Life That’s Better Than This

By Commoner วงสามัญชน

* อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวล
I want a life that’s better than this. I want to shut my eyes to sleep without worry
อยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตน ให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเอง
I want to time to be able to find myself, so that I have a life that I determine myself
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวล
I want a life that’s better than this. I want to shut my eyes to sleep without worry
อยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคน เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ
I want the government to recognize the value of the person [and] conquer poverty with a welfare state

พ่อแม่ของฉันทำงานหาเงินไม่เคยเว้นวันโดยหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขา
My father and mother work to make a living, never taking a day off, with the hope that I will have a life better than them
ให้ฉันได้เล่าเรียนทั้งที่ค่าเทอมแทบจ่ายไม่ไหว ต่อให้ล้มลงเจ็บป่วยเมื่อใดยังคงต้องฝืนหาเงิน
[They] would have me study even though they can barely pay the cost of a term. Even if they fall down and are hurt at times, they still must force themselves to find a way to bring in money.
ถูกกดดันให้รับราชการทั้งที่ยังหาตัวเองไม่เจอ ทำได้แค่เพียงเออออเบลอๆไม่อยากให้เขาผิดหวัง
I’ve been forced to accept government service even if I haven’t yet found myself. I can do it but it’s just all a blur. I don’t want to disappoint them.
สมัครเข้าเรียนในมหาลัยผ่านไปสองปีเพิ่งจะรู้ตัวว่าที่จริงแล้วอยากทำอะไรไม่อยากเป็นข้าราชการ
I get into a university [and] two years later suddenly realize what I actually want to do, that I don’t want to be a government employee.
จึงตกนรกระหว่างที่เรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้ คิดว่าอยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าพอ ทำได้แค่ต้องเรียนต่อเรียนต่อไป
And so I’m in Hell while at university, but my father and mother never know. I want to quit, but I’m not brave enough to do it. The only thing I can do is keep on studying.

[Repeat *]

วันเวลาผ่านไปกับการอดทนร่ำเรียนเพื่อปริญญาแม้ว่าไม่ได้อยากรู้วิชา
The days pass, enduring study for the degree, even though I never wanted to learn this subject
พอวันหนึ่งรวบรวมกำลังความฝันเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงหนทางที่ฉันเลือกเอง
Then one day I gather my hopes to tell my father and mother about the path I have chosen
แม่ยืนยันให้รับราชการถ้าแม่ป่วยแล้วจะทำยังไง ถ้าแม่ล้มลงลูกจ่ายไม่ไหว หรือปล่อยให้แม่ต้องตาย
Mother insists that I have to accept government service. If she gets sick, what will she do? If she starts to fail, her child won’t be able to pay, which might even mean she must die.
พ่อตอกย้ำว่าชีวิตคนจนต่อให้ขยันก็ยังต้องจน มันมีชนชั้นนำไม่กี่คน ผูกขาดภาษีของเรา
My father stresses that the lives of poor people are such that even though they work diligently they must still be poor. There aren’t many people in the high levels of society.
ถ้าหากวันหนึ่งพ่อแก่ตัวลูกก็ดันมาตกงาน ก็ได้แค่หวังเบี้ยชราแค่ 600 ประชาชนไทยมันไม่มีสวัสดิการลูกต้องรับราชการ
Suppose I get old and you, son, are forced into unemployment. Then the only hope is for the old age pension of 600 baht ($20.00/month). The Thai people don’t have welfare. Son, you must be a government employee

[Repeat *]

ก้มลงช่วยมด Bend Down and Help the Ant

By Yena เยนา

Note: This is another highly coded song from Yena (compare to Putting on Gold Leaf ) and  again I have posted the version sung at MobFest. This song basically asks people to be authentic, or points out that they may not be being authentic when they go with the flow and show their respects to the flag or to the king. Thus the lines about walking hand in hand and declaring one’s love in the month of December are a highly coded reference to ostentatious displays of love for King Bhumibol, whose nationally celebrated birthday was in December. The extreme public displays of undying love for Bhumibol seen at his death are no longer “cool,” and respect for the monarchy in general is quickly reversing due to the disaster of his son and successor, Vajiralongkorn.

ออกไปโห่ร้องถือธงโบกสะบัดตามใจหรือตามกันหรือตามการปลูกฝัง
Going out to yell and wave flags, you do that as you like, or as everyone else does, or as has been instilled
ก้มลงช่วยมดในคอห่านบนแผ่นดินที่คุณยืนตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหัวใจ
Bending down to help the ant in the sewer on the ground that you stand [on], you do it if you like, depending on what you want to do
ยืนเคารพใครเคารพคนบนนั้นใครตามใจหรือตามกันหรือตามการปลูกฝัง
Standing and showing respects to someone, you do that as you like, or as everyone else is doing, or as was instilled
ก้มลงโอบกอดไทยหลังอานบนแผ่นดินที่เรียกไทยตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหัวใจ
Bending down and embracing the Thai Ridgeback [breed of] dog on the ground called Thailand, you do it as you like depending on what you want to do.

ทุกคนต่างพูดต่างฝันอยากเห็นโลกที่สวยสดงดงาม
Each and every person says and dreams they want to see a world that is bring and beautiful
ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใช้ศรัทธากับเสียงหัวใจที่เราได้ยินมันใกล้ๆ
It’s not that difficult; just try having faith [in your dreams] and listening to your heart.

ออกไปขีดเขียนอวยพรใครสักคนตามใจหรือตามกันหรือตามการปลูกฝัง
Going out and writing blessings for a certain someone, you do that as you like, or as everyone else is doing, or as has been instilled
ก้มลงเขียนโต๊ะด้วยลิขวิดประกาศรักในชั้นเรียนตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหัวใจ
Bending over and writing a message of love on your desk in the classroom [with liquid paper], you do that as you like, depending on what you want to do.
เดินกุมมือเธอในหน้าหนาวเดือนธันวาแล้วสัญญาว่าจะรักกันตามใจหรือตามกันหรือตามการปลูกฝัง
Walking holding hands in the Winter, the month of December, and promising to love, you do that following your heart, or as others are doing, or as has been instilled.
พ้นจากหน้าหนาวนั้นเพียงไม่นานเธอทิ้งฉันไปตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหัวใจ ของเธอ
After that Winter, not much long after, she abandoned me, because that is what her heart wanted.

ทุกคนต่างพูดต่างฝันอยากเห็นโลกที่สวยสดงดงาม
Each and every person says and dreams they want to see a world that is bring and beautiful
ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใช้ศรัทธากับเสียงหัวใจที่เราได้ยินมันใกล้ๆ
It’s not that difficult. Just try having faith [in your dreams] and the voice from your heart.

คนที่คุณก็รู้ว่าใคร You Know Who

Lyrics and melody by Commoner สามัญชน

Note: “You Know Who” are the words used for Voldemort in the Harry Potter, and obviously refers to King Vajiralongkorn. Pai Dao Din (Jatupat Boonpattararaksa) is featured in this video. He is the man who, when he was still a law student, served 2.5 years in jail for sharing a BBC news article about King Vajiralongkorn on Facebook. Afterwards he served as an aid to an MP in Parliament and now is among the stars of the current protests. The visuals of the bodies in the river represent the bodies found of two members of Surachai Saedan’s team, Mr. Chatchan Boophawal (Puchana), and Mr. Kraidet Leulert (Gasalong). Theirs were the only two bodies found after the assassinations in 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020 of 9 political dissidents (most lese majesty victims) living in countries neighboring Thailand. Pictures of all the diseased and their grieving families are shown at the end of the video. The last visual is of crowds of protesters chanting “Ai Hia Oh” which basically turns Vajiralongkorn’s nickname into a swear word in a way that is impossible to translate, but is similar to chanting “fucking king!” in code. MY SINGABLE ENGLISH version of the song is HERE

มันเป็นเพียงข้ออ้างเดิม เดิม ที่ใช้คนคนหนึ่ง หยุดยั้งทุกทุกสิ่ง
That’s the old, old excuse that uses one [certain] person to block everything
และกลบซ่อนความรู้สึก ไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
And hide [other’s] feelings from view, not allowing anyone to be heard
แม้ในวันที่ไม่มีใครยอมรับ ก็ยังคงใช้มันกำบัง
Even in the day that nobody accepts it, they still use [it] as a shield
และคอยคุกคามผู้คน ที่ไม่ยอมก้มหัว
and keep menacing the people unwilling to bow their heads

คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ไม่มีผู้ใด เอ่ยชื่อเขาตรง ตรง
You Know Who . . . no one speaks his name directly
มีแค่เพียงตัวฉันหรือไง ที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้
Is it really only me who has a hard time comprehending this?

ปล่อยให้มันย่อยยับไปเถอะ ไอ้ทุกขนบที่สร้างมากดขี่
Let perish every horrible tradition that creates oppression
รื้อทุกความจริงอื่น ที่ไม่มีใครอยากเห็น
Expose other truths no one wants to see
อาจจะถูกสาปแช่งให้ลงโลง แต่ถ้ามันปลดปล่อยโซ่ที่ล่ามคน
Maybe [we’re] cursed to go into a coffin. But if it releases the chains that bind people . . .
แค่นั้นมันพอจะคุ้มลองเสี่ยงดูไหม
would[n’t] that be enough to make the risk of trying worthwhile?

พอได้ลองมองย้อนเวลาไป ครั้งตอนเรายัง บอกรักได้เต็มปาก
When you look back over time, on the times we still shouted our love,
และคอยไล่ล่าผู้คน ที่ไม่รักเหมือนกัน
and [they] kept driving out the people who didn’t love the same as everyone else,
คิดแล้วมันบัดซบ และขมขื่น สมองคนคนหนึ่ง
thinking about it now, it’s just crass and bitter. A person’s brain
ถูกล้างด้วยห้องเรียน ให้กลายเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ ของเจ้านาย
is washed by the school so they become a slave, a person loyal to the boss.
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ไม่มีผู้ใด เอ่ยชื่อเขาตรง ตรง

You Know Who has no one willing to say his name directly
มีแค่เพียงตัวฉันหรือไง ที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้
Is it only me who has a hard time comprehending this?
ปล่อยให้มันย่อยยับไปเถอะ ไอ้ทุกขนบที่สร้างมากดขี่

Let perish every horrible tradition that creates oppression
รื้อทุกความจริงอื่น ที่ไม่มีใครอยากเห็น
Expose other truths no one wants to see
อาจจะถูกสาปแช่งให้ลงโลง แต่ถ้ามันปลดปล่อยโซ่ที่ล่ามคน
Maybe [we’re] cursed to go into a coffin. But if it releases the chains that bind people . . .
แค่นั้นมันพอจะคุ้มลองเสี่ยงดูไหม
would[n’t] that be enough to make the risk of trying worthwhile?

ปล่อยให้มันย่อยยับไปเถอะ ไอ้ทุกขนบที่สร้างมกดขี่
Let perish every horrible tradition that creates oppression
รื้อทุกความจริงอื่น ที่ไม่มีใครอยากเห็น
[and] demolishes other truths no one wants to see
(อย่าบิดเบือนความหมายของคำว่ารักด้วยความหวาดกลัวใดใด)
(Don’t twist the meaning of the word “love” to be some kind of fearfulness)
อาจจะถูกสาปแช่งให้ลงโลง แต่ถ้ามันปลดปล่อยโซ่ที่ล่ามคน
Maybe [we’re] cursed to go into a coffin. But if it releases the chains that bind people . . .
แค่นั้นมันพอจะคุ้มลองเสี่ยงดูไหม
would[n’t] that be enough to make the risk of trying worthwhile?
(หยุดรอคอยความหวังจากคำสัญญา เมื่อแลกวิญญาณให้จอมมารร้าย)
(Stop hoping they will keep a promise, when you trade your soul [fight to the death] for The Evil One)

สัสกยภาพของผู้นำ The Competence of the Leaders

By Last Fight for Finish

อำนาจการเมืองที่พวกคุณ นั่นยึดมา
The political power that you guys grabbed
ทำเสียงของชาวประชา นั้นมัน หมดความหมาย
Makes the voice/votes of the citizens lose it’s meaning
เหยียบย่ำผู้คนเป็นล้าน เพื่อคุณได้ขึ้นไป
Trampling millions of people so that you can rise
ยึดอำนาจเป็นของตน ทำร้ายประชาชน
Grabbing the power to be theirs, harming the people
รอยยิ้มทุกคนจางหาย
The smiles of everyone fade away
ความสุขนั้นลดลงไป
Happiness declines
คำสัญญาที่ให้ทุกคนไว้
The promises made
บทสุดท้ายคือน้ำตาที่รินไหล
In the end are tears that flow

ไม่สนใจ
[You’re] not interested
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร
in how our country is doing
เศรษฐกิจต้องพังทลาย
The economy necessarily collapses
ประชาชนกำลังอดตาย
The citizens are starving

ออกไป ซักที
Get out finally!
ต้องให้พวกเราทนอีกแค่ไหน
Just how much more would you have us endure?
เหตุผลที่พวกคุณควรต้องไป
The reason you all must go
เพราะทุกคนเค้าทนคุณอีกไม่ไหว
is no one can take it anymore
ยิ่งอยู่ ยิ่งเจอแต่เรื่องราวที่มัน เลวร้าย
The more you’re here, the more we experience terrible things

พวกคุณควรออกไป
You all should get out!
รัฐบาลเข้ามาแบบไม่ชอบธรรม
A government gets in that isn’t legitimate
แล้วล้มเหลวทุกงานที่ทำ
And undoes all the work that [we] do
ยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งใหม่
Dissolve parliament and have new elections
วัดความเห็นชอบของคนไทย
Measure the approval of the Thai people
งบประมาณแผ่นดินที่หายไป
The country’s budget that has disappeared
มันคือภาษีของคนไทย
It was the taxes of the Thai people!
มันถึงเวลาที่พวกคุณ นั้นควร ตัองไป
It’s gotten to the time that you guys really need to leave
ควร ออกไป
[You] should get out!
Shut da Fuck Shut da Fuck Shut da Fuck up
Get da Fuck Get da Fuck Get da Fuck out
เพื่อชาติไทยเดินหน้าต่อไป เพื่อลูกหลานสืบทอดต่อไป
So that the Thai country can move on forward, for the children and grandchildren who will succeed us

ออกไป ซักที
Get out finally!
ต้องให้พวกเราทนอีกแค่ไหน
Just how much more would you have us endure?
เหตุผลที่พวกคุณควรต้องไป
The reason you all must go
เพราะทุกคนเค้าทนคุณอีกไม่ไหว
is no one can take it anymore
ยิ่งอยู่ ยิ่งเจอแต่เรื่องราวที่มัน เลวร้าย
The more you’re here, the more we experience terrible things

ไม่สนใจ
[You’re] not interested
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร
in how our country is doing
เศรษฐกิจต้องพังทลาย
The economy necessarily collapses
ประชาชนกำลังอดตาย
The citizens are starving

BREAK DOWN:
ออกไป ซักที
Get out finally!
ต้องให้คนไทยทนอีกแค่ไหน
Just how much more must the Thai people bear?
เหตุผลที่พวกคุณควรต้องไป
The reason that you all need to go
เพราะทุกคนเค้าทนคุณอีกไม่ไหว
Is no one can stand it anymore
ยิ่งอยู่ ยิ่งเจอแต่เรื่องราวที่เลวร้าย
The more you’re here, the more we experience only terrible things
ยิ่งอยู่ บ้านเมือง แม่งยิ่งวุ่นวาย
The more you’re here, the more damned turbulent the country
ไม่อยากเป็นประเทศไทย ต้องล่มสลาย
I don’t want it to be that Thailand collapses

RAP:
6 ปี ทุกคนต้องดิ้นรน และอยู่อย่างทุกข์ทน
Six years that people must flounder and live with suffering
ด้วยความจน และความอดอยาก ทุกข์ของประชาชน
With poverty and deprivation. The suffering of the citizens
เมื่อรัฐบาลมันบริหาร ประเทศได้แย่ลง
When the government administers, the country becomes worse and worse
เศรฐกิจแม่งตกต่ำ หมดสิ้นอ้นความมั่นคง
The economy [expletive] tanks. It’s the end of stability and security.
Ah! รัฐบาลแม่งโกงกินชาติ
AH! The damned government exploits the country
เข้ามาปกครองประชาชนโดยยึดอำนาจ
They come rule the people by grabbing power
ใช้กฎหมายUsing lawกดขี่ ข่มเหง ระบบ เผด็จ การ
to oppress and persecute. The system of dictatorship
พวกมึงควรออกไป ก่อนจะสิ้นสยามชาติ
Those bastards should get out before the land of Siam is done!

1 2 3 4 5 I LOVE YOU (Mob Fest version)

By Ammy The Bottom Blues

Note: This song doesn’t need much translating. It is a mainstream Thai pop song, with a chorus in English; the original is not political. However, at Mob Fest, a concert November 14, 2020 at Democracy Monument, which was part of the ongoing student-led demonstrations, words in the chorus were changed from “I LOVE YOU” to “Ai hia Oh” with the whole crowd repeatedly singing “Ai hia Oh” in unison, which basically turns the king’s nickname “Sia Oh” into a swear word, as explained further below. The key section to listen for is:

1 2 3 4 5 Ai hia Oh!

6 7 8 9 Ai hia Oh!

Every day and night Ai hia Oh!

Oh my darling, Oh my darling!

The original chorus was:

1 2 3 4 5 I LOVE YOU

6 7 8 9 I LOVE YOU

Every day and night I LOVE YOU

Oh my darling, Oh my darling!

Full explanation: “Ai” is a derogatory preface put before a name either to show distain or possibly used fondly to show extreme informality with friends. In this case it definitely indicates distain. The next word is a horrible swear word, that actually mean “monitor lizard.” But like the English words “ass” or “bitch,” the word has a power that is not mitigated by the fact that there are certain animals are also legitimately called “ass” or “bitch.” So “hia” one of the most powerful Thai swear words. The general public didn’t used to refer to King Vajiralongkorn by his very long name. He had a nickname, Sia Oh, which is the name of a gangster. In this name, the “Sia” part indicates a rich [usually Chinese] businessman. So “Ai Hia Oh” roughly corresponds to “That fucking Oh” or “That fucking Vajiralongkorn.” The fact that crowds of thousands are now often chanting this in unison is very significant.

กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ So Daring! So Talented! Thank You

By Paeng Surachet เป้ง สุรเชษฐ์ FEATURING Pai Daodin (Jatupat Boonpatararaksa) and Hockhacker (Decathorn Bamrungmuang) (of Rap Against Dictatorship)

Note: There is an official English-language translation that you can see by clicking on the closed captions (“cc”) button on the YouTube (and changing settings to “English”). This translation is good, but I would like to do a second translation to bring out some jokes that didn’t make it into English. This song makes fun of two recent statements by King Vajiralongkorn. On November 1, 2020, a reporter surprised King Vajiralongkorn by directly walking up to him (while other were bowing on the ground) and getting an interview. From a Coconuts Bangkok article: “The king was outside the Grand Palace when a Channel 4 and CNN news team asked him about the ongoing protests and calls for royal reform. After initially saying ‘no comment,’ the monarch repeated, ‘We love them all the same’ three times. Asked if there was room to compromise with the protesters, the king replied, ‘Thailand is the land of compromise.’”

In a second incident, not much later, the king was walking through a crowd of royalists bowing at his feet, and one praised him in some way, to which the king replied, “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ,” which means “So brave! Very good [or very talented]! Thanks!” Then the man dissolved into tears of gratitude. This incident went viral because the man was groveling and hadn’t done anything brave or good, and the king’s comments were just drivel.

ลุงสมชาย ป้าสมจิตร Uncle Somchai, Aunt Somjit

By Faiyen ไฟเย็น, From the Album: Revolutionary Democracy บทเพลง ปฏิวัติประชาธิปไตย (original recorded 2011-2013; remastered 2020)

This song is at least 8 years old (as of 2020). Uncle Somchai is obviously a code name for King Bhumipol, and Aunt Somjit is obviously a code name for Queen Sirikit.

ลุงสมชาย ป้าสมจิตร
Uncle Somchai, Aunt Somjit
เป็นครอบครัวยอดฮิต
They are a family that is a top hit!
เรื่องราวสะกิด คนทุกสังคม
A story that jabs every Thai in society.

ลุงสมชาย แกปวดกบาล
Uncle Somchai, you’ll have a headache
เมื่อเห็นลูกหลานไม่ได้ดั่งใจ
When you see your children and grandchildren not as you wish
ก็แต่ละคน มันไม่เอาไหน
Every single one of them good for nothing
ลุงสมชาย แกเลยต้องเมา
So you must get drunk, Uncle Somchai

ป้าสมจิตร ไม่เคยสนใจ
Aunt Somjit doesn’t care or pay attention [to it]
แต่งตัวเฉิดฉาย เล่นไพ่ เต้นรำ
She dresses gaily, plays cards, and dances
ลุงสมชาย แกบ่นพรึมพรำ
Uncle Somchai, he wimpers complaints
หัวอกระกำ ชอกช้ำทรวงใน
His heart is bruised and grumbling