รำลึกกาสะลอง Reflecting on [the life and death of] Gasalong

by Anonymous

Note: This song is about Kraidet Luelert, also known as Kasalong (or Gasalong as I’ve been spelling it), a Thai political refugee who was hunted down in Laos and assassinated in December 2018 for being an antimonarchist. The prime suspect is King Vajiralongkorn, who is said to have ordered the killing.

สายลมโบกมา กิ่งไม้ลู่ใบร่ำอาลัยหา
The wind blows the branches ruffling the leaves, a sad perfume searches
ลูกหลานของมวลประชา นักรบคนกล้า ชื่อกาสะลอง
A relative of all us people, a brave fighter named Kasalong
ต้องชีวาวาต ถูกฆาตกรรมสยอง
A life had to be terrifyingly murdered
โบกปูนถ่วงใส่ในท้อง ศพไหลล่องลอยตามน้ำมา
Weighted down with cement in his abdomen, the corpse floats down stream

หัวใจโหดหินทมิฬมืดดำต่ำทรามหนักหนา
Cruel heart, ruthless rock, dark and depraved
พรากชีวิตดังผักปลา ไม่มีเมตตาบ้างในกมล
Deprived of life, as [easily] as if he were a fish. There is no kindness of any kind in [that] heart
เขามีพ่อแม่พี่น้องเหมือนเราทุกคน
He had a mother and father, siblings, and relatives just like everyone
เชิดชูกู้สิทธิผองชน อุทิศตนสู้บนเส้นทาง
Raising up, rescuing the rights of all the people. Dedicating himself to fighting along the course

*ชีวิตคนนั้นไม่ต่างกัน
The lives of people aren’t different from each other;
มีสิทธิ์จะฝันเชื่อกันไปคนละอย่าง
They all have the right to dream and believe their various dreams and beliefs
เกียรติยศชื่อเสียง นั้นเป็นเพียงเงาเลือนลาง
Honor and fame, it’s only a fading shadow
แค่คนเขาคิดเห็นต่าง ไล่ล่าไล่ล่างทำลาย
Just because someone’s opinions are different, they are hunted down, wiped out, destroyed

สายลมหวีดหวิวดอกไม้ร่วงปลิวลิ่วหล่นเรียงราย
The wind whistles, the pedals of flowers fall off and drift away falling in a row
จ่อมจมซบดินหินทราย กรุ่นกลิ่นกระจายทั่วไพรพนา
They sink and nestle into the dirt, stones, and sand. Their smoldering odor spreads through the woods
รอวันงามงอกเจ้าดอกไม้มวลประชา ถึงวันผลิดอกออกตา หอมกลิ่นโชยมาโอ้กาสะลอง
Wait for the beautiful day little flowers of the masses of people sprout, until the day of blooming, one looks out, the beautiful smell gently blows in. Oh Kasalong!

[Go back to * and repeat 1 more time]

รอวันงามงอกเจ้าดอกไม้มวลประชาถึงวันผลิดอกออกตา หอมกลิ่นโชยมา โอ้กาสะลอง
Wait for the beautiful day little flowers of the masses sprout, until the day of blooming, one looks out, the beautiful smell gently blows in. Oh Kasalong!

ถั่งโถมโหมแรงไฟ Strike with Fire

by สุรชัย จันทิมาธร by Surachai Chantimatorn aka หงา คาราวาน Nga Carawan

Note: This song was written by Nga Carawan, but in this video is covered by Add Carabao. Both are royalists today so that they once sang this is really interesting. The song was written by Nga Carawan right after the Thammasat University massacre of students protesters in 1976, which caused many of the protesters, including Nga to flee to the jungle and join the Communists. So this is a song calling for an armed communist revolution. This site does not promote violence (or communism). But the historical fact is that many of today’s older prodemocracy activists in their 60s or 70s were once communists and this history is important for the development of the Thai prodemocracy movement. You also must also check out Nga Carawan’s beautiful song “คืนรัง” “Return to the Nest” thanking the government for offering amnesty to the Thai Communists and inviting them back home. Add Carabao has an interview in which he also expresses his thanks for the amnesty.

**ปฏิวัติโค่นล้มสังคมแบบเก่า
Revolt to overthrow old-style society
ปฏิวัติเพื่อเราประชาชาติไทย
A revolution for the nation of the Thai people
มาร่วมกันดันกงล้อประว้ติศาสตร์
Come join together to push the wheel of history
สู่เอกราชจริงแท้และสดใส
Towards a sovereignty bright and true
จับอาวุธถั่งโถมโหมแรงไฟ
Grab a weapon and strike with fire
เพื่อก้าวไกลแห่งสังคมอุดมการณ์
to advance [our] social ideals

ทหารแห่งประชาทำหน้าที่
Soldiers of the people perform their duty
กำจัดเหล่าไพรี ปฏิกิริยา
Warding off the enemy’s actions
ความลำบากนั่นคือมิตรล้างอุปสรรค
Difficulty is your friend eliminating obstacles
โค่นจักรพรรดิ์ฟาสซิสต์และศักดินา
Overthrow the fascist emperor and feudalism*
มันก่อกรรมทำร้ายเราเรื่อยมา
They harm us continually
ชาติประชาเป็นดังผู้พลีกรรม
Sacrificing the people of the nation
มวลชนดั่งผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
The masses are like a wall of copper and steel
เอกลักษณ์นี่แหละหนาใช่คนต้อยต่ำ
We are unique. Not inferior
คือผู้ยืนอยู่ยงคงทนยิ่ง
A person who stands steadfast, enduring
ทุกอย่างสิ่งผลิตผลมวลชนทำ
Everything is a product of the masses
เรานักรบแห่งประชามาก้าวนำ
We the fighters for the people step forward to lead
มือจักกำปืนกล้าประกาศชัย
The hands shall bear arms bravely, declaring victory

[musical interlude]

**อำนาจรัฐจักได้มาด้วยกระบอกปืน
State power will come from the barrel of a gun
ปืนต่อปืนมันยิงมาเรายิงไป
Guns against guns. [If they] shoot us, [we] shoot at [them]
ติดอาวุธความคิดพิชิตศึก
Our minds are armed to win the war
ปลุกสำนึกปลดปล่อยและปลุกใจ
Awakening a consciousness of rising up and liberation
ปฏิวัติโค่นล้มสังคมแบบเก่า
Have a revolution to overthrow old style society
ปฏิวัติเพื่อเราประชาชาติไทย
A revolution for the nation of the Thai people
มาร่วมกันดันกงล้อประว้ติศาสตร์
Come together to push the wheel of history
สู่เอกราชจริงแท้และสดใส
Towards a sovereignty true and bright
จับอาวุธถั่งโถมโหมแรงไฟ
Grab a weapon and strike with fire
เพื่อก้าวไกลแห่งสังคมอุดมการณ์
to advance [our] social ideals

*”ศักดินา” “sakdina” is a hierarchical social system from Thai history that assigns different numerical ranks of prestige to everyone, especially nobility. So the word could also be translated as “elites” rather then “feudalism.” In Thai protest songs, it is used to criticize the hierarchical social system with the monarchy at the top. 

The End of the Tunnel ปลายอุโมงค์

by Tom Dundee ทอม ดันดี; released July 30, 2019.

This is the second song lese majesty victim Tom Dundee recorded after getting out of jail (5.5 years in jail for nothing). Here is the first. I challenge you to watch and listen to this music video without crying.

อยู่กลางกรุงตึกสูงผาใหญ่ ศิวิไลซ์แสงไฟนีออนพร่างตา
I’m downtown among tall buildings, cliffs. The neon lights of civilization shine into my eyes
หนทางมากมาย สายใจมายา
There are many paths. My darling, an illusion
ตรากตรำพร่ำหา เงินตรามาเป็นเยื่อยวง
Toiling, seeking. Money binds us in slimy membrane
จมไม่ลงอยู่กลางดงเถื่อน เพื่อนหลากหลายฤทัยหลอกหลวง
Not sinking in the middle of the illicit jungle. Various friends deceive me
ผ่านกี่โพ้นทิ่มแทงถามทวง หยาบจาบจ้วงลึกล้วงอารมณ์เลวร้าย
Suffering an untold number of stabs. Rude, crude intrusions cause me to sink into a terrible mood.
เจ็บ กี่ครั้งเหมือนยังไม่จบ กว่าจะพบแสงไฟอุโมงค์เรียวปลาย
Hurt however many times, like it won’t stop, before I encounter the light at the end of the tapering tunnel
ทนทรมา ทั้งกายและใจ ทุกข์ท้อผ่านไป
Enduring torture, both of body and mind. Every suffering passes by
เหลือไว้แค่ใครสักคน
All I have left is one person!

A Suphan Rap by Penguin

by Penguin (Parit Chiwarak) ‘เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์’

Thai student protest leader Parit “Penguin” Chiwarak was just arrested (Fri 15 Aug. 4.30 pm). As he got into the police car, he said “Long live democracy. Dictators go to hell!” Here is a Suphan rap he did at a protest recently. It sounds like he is commenting on his own arrest in advance. (The story Penguin references, of the heir to the Red Bull fortune, who ran into and killed a policeman in 2012 and was never brought to justice, is HERE.)

บ้านเมืองนี้เป็นวิปริต
This country is abnormal
บ้านเมืองนี้เป็นวิปริต
This country is abnormal
ได้คนโรคจิต มาเป็นใหญ่
It has crazy people become prominent

โรคจิตก็ขึ้นมาเป็นใหญ่
Crazy people rise up to be prominent
ห้ามความคิดห้ามสิทธิ์เสรี
[They] forbid thought, forbid rights and freedom
ห้ามแม้แต่สีก็ยังห้ามใช้
[They] even forbid the use of [some] colors!

ประเทศนี้เค้าบอก ห้ามสีแดง
In this country, they say, NO RED ALLOWED!
ประเทศนี้เค้าบอก ห้ามใช้สีแดง
In this country, they say, you’re not allowed to use red!
ขนาดขันสีแดง ก็ยังโดนจับได้
To the point that a red bowl will get you arrested

ห้ามเสื้อแดง ห้ามปฏิทินสีแดง
They forbid red shirts, forbid red calendars
ห้ามเสื้อแดง ห้ามปฏิทินสีแดง
They forbid red shirts, forbid red calendars
ยกเว้นกระทิงแดงที่ไม่เป็นอะไร
Except for Red Bull, which is no problem! [CHEERS]

ยกเว้นกระทิงแดงที่ไม่เป็นอะไร
Except for Red Bull, which is no problem!
พูดถึงคดีคนใหญ่คนโต
Speaking of cases against big [important] people
พูดถึงคดีคนใหญ่คนโต
Speaking of cases against big [important] people
ไอ้ผมก็นึกโมโห อดพูดไม่ได้
I am outraged and can’t not say something

ทายาทเศรษฐีขับขี่รถ
The heir of a billionaire, drives a car
เมายาพุ่งชน
High on drugs he crashes
ตำรวจตาย ก็ยังเอาสนช.มาเตะถ่วง
Into a policeman and kills him. And he still wants the National Assembly to come drag down [the case against him]
แป้บเดียวหายห่วง คดีหาย
Soon he disappears, the case disappears

เอาระบบอุปถัมภ์มาค่ำชู
[He] wants the patronage system to always exist
หลักฐานเห็นอยู่ สั่งไม่ฟ้องได้ยังไง
One can see the evidence. How can they not charge him?
สั่งไม่ฟ้อง สั่งไม่ฟ้องได้ยังไง
How can they not charge him?
ทีคดีนักศึกษาชูสามนิ้ว
Because the students raise three fingers [in a Hunger Games salute],
แป้บเดียวโดนหิ้วจับอย่างไว (Cheers)
In a moment, they are swiftly arrested [CHEERS]

แป้บเดียวโดนหิ้วจับอย่างไว
In a moment, they are swiftly arrested
นี่แหล่ะครับที่เขาเรียกสองมาตรฐาน
THIS is what you call “two standards”
นี่แหล่ะครับที่เขาเรียกสองมาตรฐาน
THIS is what you call “two standards
เป็นทั้งอัยการ เป็นทั้งศาลไทย
It’s all of the prosecutors and all of the Thai courts

อัยการ เป็นทั้งศาลไทย
… prosecutors and all of the Thai courts
คิดแล้วก็สงสารพี่น้องตำรวจ
Thinking about it you feel sorry for you brothers and sisters who are police
ก็คงเจ็บปวดกันทุกคนไป
All of whom are brokenhearted

พี่น้องตำรวจที่มาวันนี้
Brother and sisters who are police who have come today
ไอ้ผมก็รู้ว่าพี่จริงๆแล้วก็เจ็บใจ
I know that you really feel hurt
เจ็บใจก็ต้องเจ็บใจ
You must feel hurt
อภิสิทธิ์ชนพุ่งชนตำรวจ
The prerogative to crash into a policeman
รัฐบาลตะกวด มันยังอุ้มไว้
Lizard government! It even kidnaps [people]

รัฐบาล มันยังอุ้มไว้
The government even kidnaps [people]
พี่คิดเอาเองเถิดแล้วกันว่า
Older brother [police], what do you think of this?
คิดดีๆ เถิดแล้วกันว่า
Carefully consider this one:
นายสั่งคราวหน้าพี่จะมาไหม
The boss orders you next time, will you come? [CHEERS]

นายสั่งคราวหน้าพี่จะมาไหม
The boss orders you next time, will you come?
ถ้าวันไหนได้คำสั่งแบบเฮงซวย
If someday you are ordered to do something really bad?
ถ้าวันไหนได้คำสั่งนั้นมันเฮงซวย
If someday you get an order and it is really bad?
พี่ก็ลองลาป่วยดูก็ได้
Maybe you could take a sick day?

พี่ก็ลองลาป่วยดูบางคนก็ได้
Maybe some people could take a sick day
นี่แหล่ะครับผลงานการปฏิรูป
So THESE are the accomplishments of reform
6 ปีปฏิรูปกันถึงไหน
Altogether six years of reform and where have we gotten?
ปฏิรูปก็ถึงไหน
Where has reform gotten us?
เค้าบอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
He spoke about reform before the election
ยิ่งแก้ยิ่งพัง มันทำกันยังไง
The more [he] fixes, the more things collapse. How does he do it?

อย่างเรื่องเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ
As the economy sinks
รัฐบาลระยำมันทำอะไรได้
What can the mean government do?
ทำยังไงได้
Whatever can they do?
คนเตรียมตกงานเป็นล้านเป็นแสน
People by the millions prepare themselves to be out of work

คนเตรียมตกงานเป็นล้านเป็นแสน
People by the millions prepare themselves to be out of work
ข้าวยากหมากแพงกันทั้งเหนือใต้
People go without both North and South
ทำมาหากินก็ลำบาก
Making a living is difficult
แต่ละบาทแสนบากกว่าจะหาได้
Every single baht is chipped away before you can reach it
นี่ขนาดสส.ยังต้องไปขายตัว
It’s like this to the point that even the MPs must sell themselves
สส.ยังต้องไปขายตัว
MPs must sell themselves.
ก็ไม่รู้เขากลัวจะอดตาย
I don’t know. Maybe they are afraid they will starve? [CHEERS]

ก็ไม่รู้ว่าเขากลัวจะอดตาย
I don’t know if they are afraid they will starve.
ไอ้พวกเราคนจนก็ต้องทนกัน
All us poor people just have to endure it
พวกเราคนจนก็ต้องทนกัน
All us poor people just have to endure it
ได้เงิน 5,000 ยังไม่พอใช้
We receive 5,000 baht, but it’s not enough for our expenses
พูดถึงเงิน 5,000 ผมก็ไม่รู้
Speaking of the 5,000 baht, I don’t know
รัฐบาลบักตู่มันแจกกันยังไง
The government of Dtoo, how does he distribute it?

[AND SO FORTH]

อาญาเถื่อน Barbaric Punishment [or Extralegal Punishment]

Music and lyrics: แก้ว มดคันไฟ Gaew Motkanfai

Note: This song, posted June 16, 2020, is no doubt a reaction to the assassination of Wanchalearm Satsaksit, a Thai political refugee disappeared from Cambodia on June 4, 2020. His abduction in a city in broad daylight was witnessed by many, including his sister, who he was talking to on the phone at the time. The last words she recognized from him were, “I can’t breathe.” Sources told reporter Andrew MacGregor Marshall that King Vajiralongkorn ordered the killing in order to scare the activists protesting against him in Germany, although Wanchalearm had nothing to do with those protests. The palace had no comment. This 9th recent assassination of a Thai political refugee in a country neighboring Thailand, on top of the 8 similar cases that preceeded it, not to mention the threatened assassination of Faiyen band members who finally managed to flee to France, was the spark that caused the students to finally come out in flashmobs throughout Thailand, demanding an end to the dictatorship and harrassment and a new constitution.

ชีวิตคน มิใช่ผักปลา ผิดสิ่งใดเล่าหนาจึงเข่นฆ่าทำลาย
Human life isn’t [like] plants or fish. Tell me whatever wrong would justify [these people’s] murder and destruction.
บนแผ่นดิน เสรีความหมาย ใครช่างโหดร้าย ช่างใจทมิฬ
On the land, free and meaningful, who is fucking horrible, fucking cruel?
ประกาศิตใดที่สั่งฆ่า อาญาสิทธิ์ใด ให้สุญสิ้น เจ้านกเสรี ลี้โบยบิน จำจรพลัดถิ่น ออกสู่ดินแดนไกล
What command orders the killing, what authority punishes, to cause the disappearance of the free little bird that flew off to escape, roaming in exile to a faraway land?

องค์กร ใดเล่า พิทักษ์สิทธิ์ พิทักษ์ชีวิต ไร้ค่าความหมาย
Whatever organizations have said to protect rights, protect lives, [it’s] worthless and meaningless.
ประชาชน ผู้คนล้มตาย ปิดปากเงียบหาย ไร้ความเป็นธรรม
Citizens, people fall and die, their mouths gagged, quietly disappearing, without justice.
ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ อยู่ที่คำพูด หรือว่าการกระทำ มิใช่อ้างเรื่องเวรกรรม แต่เป็นความระยำ ที่อยู่ในใจคน
Does the dignity of humanity depend on words or on actions? Don’t claim it is a matter of retribution because of bad karma; it is meanness in the hearts of people.
ประหารชีวิต อาญาเถื่อนไม่มีเหตุผล เพียงแค่ ไม่ยอมจำนน ชีพเสรีชน ต้องมาวางวาย เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เลือนลางล่องลอย ลาลับห่างหาย ผู้ลี้ภัยถูกทำร้าย เป็นศพนอนตาย อยู่ที่ชายแดนลาว
Assassinating the people who think differently.* A barbaric punishment with no reason, only that [they] weren’t willing to surrender. Free lives must perish. Songs of freedom fade and float away. [They] leave forever, vanishing into the distance. The refugees have been destroyed. They are corpses lying dead at the border of Laos.

[MUSICAL INTERLUDE]

ประหารชีวิต ผู้คิดต่าง อาญาเถื่อนไม่มีเหตผล เพียงแค่ไม่ยอมจำนน ชีพเสรีชน ต้องมาวางวาย เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เลือนลางล่องลอย ลาลับห่างหาย ผู้ลี้ภัยถูกทำร้าย อุ้มลับดับหายจากเขมรและลาว
Assassinating the dissidents.* A barbaric punishment with no reason, only that [they] weren’t willing to surrender. Free lives must perish. Songs of freedom fade and float away. Leaving forever, vanishing into the distance. The refugees have been destroyed. They are corpses lying dead at the border of Laos.

กี่คนแล้วที่ล้มจาก กี่ศพที่พราก ครอบครัวห่างหาย
How many people now have fallen and left us? How many corpses have departed, disappearing far from their families?
สิทธิ์ของความเป็นคนอยู่ไหน เขาเอาอะไรตัดสินดำขาว
Where are the rights of humanity? If they want something, they decide black is white.
ชีวิตคน มิใช่ผักปลา ผลเกิดจากเหตุ ย่อมมีเรื่องราว เผด็จการคือความปวดร้าว คืออำนาจเถื่อน ที่เกลื่อนในเมืองไทย
Human life isn’t [like] plants or fish. Effects come from causes. There is naturally a story. Dictatorship is pain and agony. It is illicit** power, dispersed throughout Thailand.
เผด็จการ สร้างความปวดร้าว คืออำนาจเถื่อน ที่บิดเบือนความจริง…
Dictatorship creates pain and agony. It is illicit power. Which distorts the truth…

*ผู้คิดต่าง can be translated “people who think differently” or “dissidents.”
**This word “เถื่อน” can mean illicit or barbaric.

เงินสั่งมา Money Commands

Words and lyrics by ชลธี ธารทอง Chonlatee Tharnthorn

Currently (end of July, 2020), students are rising up in flashmobs by the thousands in all provinces of Thailand demanding democracy and an end to oppressive dictatorship, and Thais are openly questioning the monarchy on social media. In this context, a video of this popular old song, got blocked (in Thailand). Why, was it blocked, I wonder?

เงินใช่ไหม ทำให้คนจนขื่นขม
Money makes poor people feel bitter, doesn’t it?
เงินใช่ไหม ทำให้สังคมตกต่ำ
Money makes society drop low, doesn’t it?
เงินใช่ไหม ทำให้คนลืมศีลธรรม
Money makes people forget morality, doesn’t it?
หน้าด้านหน้าดำ เพราะเงินนี่หนอ
Black and shameless because of the money, isn’t that right?

เงินใช่ไหม ทำให้ใจคนโหดร้าย
Money makes the people’s hearts evil, doesn’t it?
เงินใช่ไหม ทำให้ลูกมันฆ่าพ่อ
Money makes children kill fathers, doesn’t it?
เงินใช่ไหม ทำให้เพื่อนฝูงแตกคอ
Money makes groups of friends splinter, doesn’t it?
มีเงินมาล่อ รูปหล่อยังแพ้ขอทาน
Money comes and seduces. Even the handsome lose out to the begging for money

เงินจ้างผีให้โม่แป้งได้
Money hires spirits to mill flour [grind to pieces?]
เงินเป็นนายของคนทั่วย่าน
Money is the boss of people everywhere
เงินมาผ้าหลุด ความบริสุทธิ์แหลกราน
When money arrives, clothes slip off. Innocence is crushed
ทนทรมานกับคำถากถาง
Enduring abuse with sarcastic words

เงินใช่ไหม ทำให้สังคมสับสน
Money makes society confused, am I right?
คือเหตุผล เกิดคนที่ชอบแอบอ้าง
It’s the cause giving rise to people who like to make false claims
ทำเพื่อชาติ ที่แท้นั้นทำเพื่อตังค์
“I do it for the country,” when in fact it’s done for money
สังคมผุพัง เพราะอำนาจเงินสั่งมา
Society decays and collapses because of the power money commands

*Word for word, “faces calloused, faces black.” “Black” is probably a metaphor for evil, as in “black-hearted,” which is a saying in Thai and English. And “callous-faced” means “shameless,” like they are so thick-skinned they don’t care what you think of them; they don’t care about saving face or preserving their good reputation.

เล็กกับนันท์ มีสองพี่น้อง เล่นปืนในวัง Lek & Nan Playing Guns

Lyrics by Port Faiyen, Melody from “Our Floating Dreams” (Mickey Mouse), Arranged by Khoontong and Port

This song sets out the dominant theory of how King Ananda was killed on June 9, 1946: that he was accidentally shot by his brother Bhumibol while the two teenagers were playing with guns. The three scapegoats mentioned in the song are the three men who were executed for regicide after very irregular trials–Thai royal secretary Chaliew Pathumros and royal pages Butr Patamasarin and Chit Singhasen. Enemies of Pridi Banomyong also tried to implicate the famous politician and statesman in the imagined conspiracy to kill the king.

เล็กกับนันท์ มีสองพี่น้อง เล่นปืนในวัง
Lek and Nan. There’s two brothers playing guns in the palace
ในวังนั้นมีแต่ปืนดีๆ น่าเล่นสดๆ น่ายิงไปหมด
In that palace there are only very nice guns, the best to play with, great to shoot!
เล็กกับนันท์ มีสองพี่น้อง เล่นปืนในวัง
Lek and Nan. There’s two brothers playing guns in the palace
ในวังนั้นมีแต่ปืนดีๆ น่าเล่นสดๆ น่ายิงให้หมด
In that palace there are only very nice guns, the best to play with, great to shoot!

ฉันยิงเธอได้เลยนะ ฉันก็ยิงเธอได้เหมือนกัน
“I can shoot you!” “I can shoot you too!”
ฉันยิงเธอได้เลยนะ ฉันก็ยิงเธอได้เหมือนกัน
“I can shoot you!” “I can shoot you too!”
ยิงสิ ยิงสิ ยิงสิ ยิงสิ ยิงสิ ยิงสิ ยิงสิ ปัง!
Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! BANG!

ยิงปืนนัดเดียว ได้แพะสามตัว
Shoot one bullet, get three [scape]goats*
ยิงปืนนัดเดียว ได้แพะสามตัว
Shoot one bullet, get three goats
ได้กูปรีด้วย เฮ้…
And a forest ox also [“forest ox” is pronounced “goo-pri”]. Hey!

กู๊ปรี๊ดี ดี๊ดีดี๊ดีดี๊ดี่ กู๊ปรี๊ดี ดี๊ดีดี่ดีดี๊ดี่
Goo-Pridi-di-di-di-di-di-di. Goo-Pridi-di-di-di-di-di-di
กู๊ปรี๊ดี ดี๊ดีดี๊ดีดี๊ดี่ กู๊ปรี๊ดี ดี๊ดีดี่ดีดี๊ดี่
Goo-Pridi-di-di-di-di-di-di. Goo-Pridi-di-di-di-di-di-di

*The Thai saying for “kill two birds with one stone” is “ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว” or “Shoot one bullet, get two birds.” So the meaning of the last few lines is “Kill three [scape]goats with one stone. And Pridi [Banomyong] too!”


วิ่งนะวิ่งแฮมทาโร่ Run! Run, Hamtaro!

This song was sung by hundreds of protesters (maybe a thousand?) running in circles around Democracy Monument in Bangkok on July 26, 2020. This is originally a Japanese song that already had a Thai version. The original song seems to be about a little anime Hamster. Very few words were changed from the original Thai version to make this spoof (so don’t expect it to make a lot of sense). You can see video from the protest below.

เอ้า ออกมาวิ่ง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
Come on! Come out and run! Run Hamtaro!
ตื่นออกจากรัง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
Wake, come out of your nest! Run! Run, Hamtaro!
ของอร่อยที่สุดก็คือ
The thing that is most delicious:
ภาษีประชาชน (ยุบสภา!!!)
The people’s taxes (Annul the Parliament!)
ได้เวลาวิ่ง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
If you have time, run! Run! Run, Hamtaro!
(ยุบสภา×3)
(Annul the Parliament
Annul the Parliament
Annul the Parliament)

ได้เวลาวิ่ง กลิ้งนะกลิ้งนะแฮมทาโร่
[We’ve] got time, run! Trundle* along, trundle along Hamtaro
สนุกจริงๆ ที่กลิ้งไปกับแฮมทาโร่
It’s really fun to trundle along with Hamtaro
ของอร่อยที่สุดก็คือ
What’s most delicious is:
ภาษีประชาชน (ยุบสภา!!!)
The people’s taxes (Annul the Parliament)
มีความสุขจริง ได้กลิ้งไปกับแฮมทาโร่
Have real happiness! [You] can trundle along with Hamtaro!
(ยุบสภา×3)
(Annul the Parliament
Annul the Parliament
Annul the Parliament)

ได้เวลานอน นอนนะ นอนนะแฮมทาโร่
[You’ve] got time to sleep. Sleep!
ที่ในสภา นอนนะ นอนนะแฮมทาโร่
Those in Parliament, sleep! Sleep Hamtaro!
ของอร่อยที่สุดก็คือ
What is most delicious is:
ภาษีประชาชน (ยุบสภา!!!)
The people’s taxes (Annul the Parliament!)
และแล้วก็นอน หลับฝันดีนะแฮมทาโร่
And then we sleep, close our eyes and have good dreams, Hamtaro!
(ยุบสภา×3)
(Annul the Parliament!
Annul the Parliament!
Annul the Parliament!)

วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่. ของอร่อยที่สุดก็คือ ภาษีประชาชน
Run! Run! Hamtaro. What is most delicious is the people’s taxes!

*”Trundle” is a very rare word in English, which means to move along heavily with difficulty. However, it works perfectly for a hamster, which is an animal that seems to “trundle” along.

เพลงชาติไทย (เวอร์ชั่น เยอรมัน) Thai National Anthem (German Version)

This is an audaious spoof of the Thai National Anthem, made by Khoontong Faiyen for the Pixelhelper protests in Germany. “German version” refers to the fact that the current King of Thailand rules from Germany. For comparison, you can see the official version of the “Thai National Anthem” with translation, here at Music of Thai Freedom

Lyrics of the English version of the spoof (which is not yet on YouTube). The official English version is almost a direct translation of the Thai version, so I won’t translate the Thai version:

Thailand’s king, surrounded by his harem
Lots of orgies, paid by us all
He’s having fun with his young girls
In Germany, on our taxes
No peace in Thailand. Everyone under his feet.
Oppressed and abused by his tyranny
Giving our all to his majesty
That he may live happily ever after

Thai National Anthem เพลงชาติไทย

Melody by Phra Chenduriyang (Peter Feit), Lyrics by Luang Saranupraphan

“เพลงชาติไทย” “Thai National Anthem” (formerly เพลงชาติสยาม “Siam National Anthem”) has its origin in the Siam Revolution of 1932, and so it is appropriate to catalogue it here at Music of Thai Freedom. The melody is by Phra Chenduriyang (Peter Feit), whose father was a German-American immigrant to Thailand and mother was Mon-Thai. He lived his entire life in Thailand and identified as 100% Thai. The lyrics of เพลงชาติสยาม “Siam National Anthem” were written by Sanga Kanchanakphan aka Khun Wichitmatra. They are very similar to the current lyrics. When the name of the country was changed from Siam to Thailand in 1939, a contest was held to write new lyrics, and Luang Saranupraphan won the contest. [Researched using Wikipedia]

Below is my re-translation of the lyrics (not an official translation; does not completely match the video)

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
Thailand brings together the flesh and blood of the Thai people
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
It’s is the people’s state, the land of every Thai
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
Who have been able to maintain it all in its entirety [for so long]
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
With all Thais intending love and loyalty
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
Thais here love peace, but if war comes [we] are not cowards
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
[Our] sovereignty won’t allow anyone to oppress [us]
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
[We’ll] sacrifice every drop of blood to be an offering to the nation
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย
Ascend, country of the Thai people, multiplicatively! Victory! Chai-yoh! [Hip Hip Hurray]!

Interestingly เพลงชาติไทย “Thai National Anthem” is considered only one half of the Thai national anthem, the other half being the Royal Anthem, titled สรรเสริญพระบารมี or “Glorify His Prestige.” The song สรรเสริญพระบารมี or “Glorify His Prestige” used to BE the National Anthem from 1888 to 1932. It is posted at Music of Thai Freedom only for reference.