หมายรักจากเรือนจำ Love Notice from Prison

By ทอม ดันดี Tom Dundee

This is Tom Dundee’s awesome new song. He wrote to honor his wife who stuck by him through his 5 and a half years of his unjust imprisonment for lese majesty.

อยุ่เรือนจำมานานแรมปี
Living in prison for so many long years
โถคนดีพี่ใจจะขาด
Oh my dear, I am dying
คิดถึงลูกน้อยกะอ้อนออด
I miss our children, wishing to cuddle them
คิดถึงแม่ยอดพิศวาส
I miss you my sweetheart!
สมเพชอนาถตัวเองเหลือเกิน
How I pity myself!

ถึงต้องทนหม่นหมองอย่างนี้
I am so miserable!
โถคนดีงกๆเงิ่นๆ
Oh my sweetheart, struggling
พาแม่มาหาลูกมาเยี่ยม
to take my mom and children to visit me
ข้าวของต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ
Preparing food and things beforehand
น่าสรรเสริญทีรักของพี่
My beloved, I so admire you!

หนทางลำบาก ฝนลงหนาวสั่น
On this difficult path, shivering cold in the rain
โอ้แม่จอมขวัญยอดชู้คนดี
Oh sweetheart, my greatest lover, wonderful person
หัวใจซื่อตรงยังคงมั่น
Your heart remains honest and unchanged
มาเยี่ยมทุกวันอยุ่อย่างนี้
Coming to visit me every day like this!
ขอสดุดีศรีภรรยา
Let me praise my honorable wife!

ถึงต้องรออีกนานเท่าไหร่
However much longer I must wait,
โถมจนตายแต่หมายคาดว่า
hurtling toward death, I guess it’s true,
ใช่ไหมเวลาพิสูจน์คน
ain’t it, that time proves the person
เห็นไหมหนทางพิสูจน์ม้า
You see? Distance proves the horse
เชื่อแล้วแก้วตาว่ารักพี่จริง
I’m convinced now, darling, you love me for real!

หนทางลำบาก ฝนลงหนาวสั่น
On this difficult path, shivering cold in the rain
โอ้แม่จอมขวัญยอดชู้คนดี
Oh sweetheart, my greatest lover, wonderful person
หัวใจซื่อตรงยังคงมั่น
Your heart remains honest and unchanged
มาเยี่ยมทุกวันอยุ่อย่างนี้
Coming to visit me every day like this!
ขอสดุดีศรีภรรยา
Let me praise my honorable wife!

ถึงต้องรออีกนานเท่าไหร่
However much longer I must wait,
โถมจนตายแต่หมายคาดว่า
hurtling toward death, I guess it’s true,
ใช่ไหมเวลาพิสูจน์คน
ain’t it, that time proves the person
เห็นไหมหนทางพิสูจน์ม้า
You see? Distance proves the horse
เชื่อแล้วแก้วตาว่ารักพี่จริง
I’m convinced now, darling, you love me for real!

ใช่ไหมเวลาพิสุจนืคน
Am I right? Time proves the person
เห็นไหมหนทางพิสูจน์ม้า
You see? Distance proves the horse.
เชื่อแล้วแก้วตาว่ารักพี่จริง
I’m convinced now, darling, you love me for real!

คำตอบ Reply

By BOMB AT TRACK – Feat. Repaze; posted to YouTube November 23, 2018


ตั้งแต่เด็กจนโตมา มีคำถามอยู่มากมาย
Since I was a child until now , there are always many questions
ทำไมคนจนมันต้องจนไปจนตาย
Why are poor people poor until death?
ทำไมพูดความจริงต้องเสี่ยงอันตราย
Why does speaking the truth put one at risk?
แตกต่างในสังคม แต่ดันไปเหมือนควาย
A diverse society, but everyone is running around like buffalos
ทำไมผู้คนที่ใหญ่โต ต้องยอมสยบกับคนรวยที่เอาเงินขึ้นมาโชว์
How come people who are prominent must surrender to rich people who bring out money to show
แล้วยังเอายศฐามาคุยโว ในขณะที่บางคนนั้นอยู่อย่างหิวโซ
While they brag on about their ranks, while at the same time some people live in hunger?
ทำไมคนดีไม่เกิดมาเป็นนายคน
How come is doesn’t happen that good people get to be on top
แต่กลับต้องรับใช้ให้เจ้านายเห็นแก่ตน
but instead must serve selfish bosses?
ทำไมคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ ไม่มีเสียง
Why do ordinary people have no rights and no voice?
ถ้าออกมาแสดงตน ต้องโดนจับขึ้นเขียง
If they come out and show themselves, they will necessarily be stretched across a whipping board
ทำไมเด็กเถียงต้องบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
Why when children argue [someone] must say “Didn’t your mother and father teach you [anything]?”
แค่ไม่อยากทำตามโดยไม่รู้สึกสังหรณ์
They just don’t to listen either, and without any qualms about it
ทำไมครูสอนให้เด็กจำมากกว่าเข้าใจ
Why do teachers teach children to memorize rather than understand
พอถึงเวลาจริง มันก็ทำได้แค่มั่วไป
When a critical time has been reached [when push comes to shove], they just make shit up
ทำไมเจอด่านแล้วต้องหลบ
Why as soon as they see a police checkpoint, they must evade it,
ทั้งที่เรื่องง่ายก็แค่ทำตามกฏ
It’s not hard to follow the rules
หรือเป็นเพราะพวกนั้นมันเล่นสกปรก
Or is it because that group plays dirty?
เอาอะไรมายัดเราจนต้องกลัวหัวหด
Whatever stuff they plant on us, we are stricken with fear at being framed
ทำไมกฏหมาย ต้องบังคับให้ทำตาม
Why do the laws force us to do accordingly?
ทั้งที่เจ้าของกฏมันยังต้องพยายาม
even though the one who makes the rules still needs to try [to do it]
พอมีอำนาจหน่อย วาจาก็ลามปาม
As soon as they have a little power, they are talking like they own the world
ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็กลายเป็นคนทราม
They haven’t had time yet to be effective, and already they are corrupt

เพราะโลกนี้มันไม่สมประกอบ
Because this world isn’t something that is working well
การเป็นคนดีมันไม่ใช่คำตอบ
“Being a good person” isn’t an answer.
ชีวิตจริงนะไม่ใช่ข้อสอบ
Real life, isn’t a test question
ที่จะตอบมั่วแล้วก็ผ่านตลอด
That you can answer randomly and still always pass

Repaze:
โลกมันเบี้ยว แม่งเหม็นอย่างเยี่ยว
The world Is distorted. It fucking stinks like pee
เพราะกูโดนตีกรอบ ด้วยระบอบพวกเหี้ยม
Because I’ve been beaten by the system of ruthless people
ใช้อำนาจเพื่อเลี่ยง เรื่องที่พวกมึงทำกันเป็นประจำ โคตรเยี่ยม
Using power for evading the matters that your group does regularly
ลบเสรีภาพ ออกจากคนในประเทศ
Taking away freedoms of people in the country
พยายามยัดเยียด สร้างภาพ เป็นชาติเจริญ
Pressuring [them] into imagining the country is prospering
แต่คนใหญ่ข้างใน ยังไง ทำไมทำเมิน
But [as for] the prominent people within [the country], anyway, why do you turn and look away?
ยังโกงกันไป จัญไรกันไปเกินครึ่งประเทศ
You still going on cheating each other being doomed together throughout half the country
และทำไมพวกกูไม่มีแดก (Why)
And why do we all not have something to eat? (Why?)
แต่ทำไมพวกมึงยังนั่งแดก (ไวน์)
But why to you all still sit and drink (Wine)*
มีคำนึงอยากบอก F u c k y o u Ok that’s right
I feel like I want to say “Fuck you. Ok, that’s right!
มีความในใจจะอยากพูด แต่ว่าต้องเก็บไว้ ไม่งั้นหัวมึงจะหลุด
I have thoughts in my heart that I want to say, but I must keep them inside. If I didn’t, your head would fall off.
ล่าสุดเรื่องเลวพวกเค้าเยอะ มึงห้ามขุด ควรหยุดพล่ามก่อนจะอยู่ไม่เป็นสุข
Lately there have been lots of matters about you that you forbid us to dig into to; [we] should stop rambling before [we] are in trouble.
กูแค่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ ประเทศกูชูคนรวย ก็แปลกดี
I just don’t understand why is it is like this. My country boosts the rich people, and it’s strange.
ถ้ามึงไม่มีตังค์ จะโดนจับส่ง แดน C เอาพวกมึงไปแทนที่ เหมือนของเล่นของ Andy
If you don’t have money, it will be that you were caught sending [it] [to] territory C. How about all you go instead, like a plaything of Andy.
พวกคนใหญ่คนโตไม่เห็นมีใครไม่กระหาย พวกกูเลยต้องมาเป็นกบฏก่อนบ้านเมือง
You big people, the grown people never see someone not thirsty. And so we all must come be rebels first before the country
จะชิบหาย บอกให้กูรักชาติ แล้วพวกมึงเคยรักไหม ไหนล่ะความหมาย ชิบหาย ความ
disappears. You tell me to love the country. Have you people ever loved it? Where is the meaning? The meaning disappears.
ดีกำลังจางหาย
It’s good as it melts away

Bridge
เต้ :

จะต้องทำยังไงถึงบ้านเมืองจะเจริญ
What must [we] do so that our homeland will prosper?
เพราะที่เห็นอยู่ตอนนี้พวกผู้ใหญ่แม่งทำเมิน
Because what we see today, the important people, damn it, turn away
เงินทองก็มากมายกอบโกยกันจนเพลิน
There is a lot of money they all grab it until they are having a good time
ไม่เข้าใจ
I don’t understand it

เก่ง : Repaze
ก็กูอยากเมินจะทำอะไรมึงก็เชิญ อยากชุม อยากนุม เชิญเลยเอาให้เพลิน
And you want to turn away, but you are welcome to do something. If you want to congregate, you are welcome to do that your heart’s content
กูจะแดกแม่ง ทรัพย์ชาติกูจะเบิร์น รักชาติมากมึงเชิญ กูจะโกงไม่ให้ขาดไม่ให้เกิน
I will ridicule, damn it! The wealth of the country, [I?] will burn. I will cheat, not letting there be any less or any more

เต้ :
ทุกคนแม่งก็เห็นแก่ตัว
Everyone, damn it, is so selfish!
รักตัวกลัวตาย เลยต้องแสร้งเอาควายมาใส่ตัว
They love themselves and are afraid to die. And so must pretend to be stupid
เห็นพวกแม่งโกงกินทำประเทศให้มืดมัว
I see those assholes consuming everything, making the country dark and gloomy
แต่ถ้าโดนแม่งขู่ก็ต้องกลัว
But if one is intimidated, one will be scared

เก่ง : Repaze
พวกมึงต้องกลัวเพราะพวกกูมีอำนาจ สำหรับพวกกูมึงมีค่าแค่พยาธิ
Your group needs to be afraid because my group has power. For my group, you have the worth of a parasite
ถ้ามึงขัดขืนกูยิงมึงไม่ยาก เพราะพวกมึงมีค่าแค่นี้ได้แค่ทาส
If you defy me, it won’t be hard for me to shoot you. Because you guys can have only this much value, just slaves.

*The English word “Why” and the Thai word “Wine” are pronounced the same. So there is a pun between this line and the line above.

#SaveFaiyen: Rishadan Port (or Port Faiyen) talks about his approach to writing protest music

Port Faiyen

Translation of a Facebook post by Rishadan Port on 7/25/2019

ถ้าสังเกตหน่อยจะเห็นว่า ในช่วงปีหลังๆมานี้ ผมไม่ได้เขียนเพลงในเชิงเสียดสีหรือโจมตีคนระดับมวลชนที่เห็นต่างแล้ว แม้แต่ใส่ไว้ในบางช่วงของเพลงก็ไม่มี ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เริ่มเขียนเพลง ซึ่งก็ถือว่ามีน้อยอยู่ดี (อย่างน้อยก็เฉพาะในส่วนของผมนะ ส่วนคนอื่นในวงก็อีกเรื่อง) โดยผมจะเน้นโจมตีเฉพาะคนมีอำนาจในระดับบนๆเท่านั้น เช่น สถาบันกษัตริย์, คณะรัฐประหาร เป็นต้น

If you’ve noticed in the past years I don’t write songs that make fun of or attack that class of people who see things differently. I don’t even do it sometimes. This isn’t like the period when I just started writing songs, which I believe had a little bit of this, but anyway . . . (I’m speaking for myself; as for the other people in the band, that’s another story). And so I emphasize attacking specific persons who have power in the upper class only, for instance the monarchy or the junta.

ในส่วนของเนื้อเพลงผมจะเน้นสร้างความรู้สึกร่วมมากกว่า โดยจะไม่เบลมคนเห็นต่างในระดับมวลชน เผื่อว่าเขาจะรู้สึกร่วมในการต่อต้านเผด็จการกษัตริย์นิยมได้บ้าง แม้จะยาก เพราะหากโจมตีคนระดับที่ว่า โอกาสที่เขาจะมาเห็นด้วยยิ่งยากไปใหญ่ เพราะเท่ากับจัดวางให้เขาเป็นศัตรู ทั้งๆที่ศัตรูจริงๆของเราควรจะเป็นเฉพาะคนที่มีอำนาจรัฐ คนที่ควบคุมระบบและกลไกต่างๆของรัฐ อย่างในเพลง “พิษรัฐประหาร” ผมจะไม่เขียนเลยว่าพวกที่กวักมือเรียกหรือแม้แต่สนับสนุนรัฐประหารแม่งชั่ว บลาๆๆ แต่ผมจะเขียนโจมตีไปที่คณะรัฐประหารเลยว่าคุณวางแผนกันมายังไง หลังทำรัฐประหารแล้วสังคมได้รับผลเสียอะไรบ้าง ให้คนฟังได้เห็นภาพ และแอบจูงใจคนที่เคยหลงผิดให้กลับมาในทางที่ควรจะเป็นด้วยท่อนที่ว่า

As for my own songs, the focus will be more on creating a feeling of participation and I won’t blame the large set of people who see things differently because I want them to be willing to feel they are joining somewhat in the opposition to the dictatorship and the monarchy. Even if this is hard. Because if I attack a class of people, the opportunity to get them to see things my way becomes more and more difficult. Because I’d be setting them up to be enemies. Even if they really are my enemies, it’s probably only because of those people who have state power, who control the system and the various mechanisms of the state. As in the song, “พิษรัฐประหาร” (“Coup Poison”), I totally don’t write that those who call for the coup or support the coup are [expletive] evil, blah, blah, blah . . . But I will write totally attacking the junta, saying “How have you been planning this out together? After this coup, what damages will society suffer?” I want people to listen and get the picture. And I want to quietly persuade people who were misled to return to the path they should be on, with this section:

“ผ่านมาหลายปี เห็นมีแต่ความตกต่ำ ประชาชนต้องชอกช้ำ ไม่เว้นแม้คนเคยอวย ประเทศไทยยากจน คณะรัฐประหารร่ำรวย คนเบื้องหลังยิ่งโคตรรวย คนซวยคือประชาชน”

“For many years now, we see only deterioration. The people must be bruised and broken. Not excluding even the people who permitted Thailand be impoverished. The junta is rich. The people behind it even more extremely rich. The unlucky people are the citizens.”

คนเคยอวยก็เลิกอวยได้ครับ ช่วงนั้นคนเคยอวยคสช.ก็หันมาด่าคสช.กันจริงๆด้วย ผมดูจากกระแสเลย ไม่ได้เมคเรื่องขึ้นมาเอง หรืออย่างในเพลง “..โชคดีที่มีคนไทย” ผมก็ชี้ให้เห็นเลยว่าตลอด 70 ปีที่ครองอำนาจของอดีตกษัตริย์ภูมิพลได้ทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้บ้าง ที่คนไทยทั่วไปอาจจะไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่สามารถบอกเล่าเป็นเพลงได้ หลังการเสียชีวิตของเขาจึงมีแต่เพลงอวยอย่างเดียว ดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องเขียนเพลงที่นำเสนอความจริงอีกด้านบ้าง ให้มันมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการเพลง ในเพลงผมก็ไม่ได้เบลมรอยัลลิสต์ที่เห็นต่าง แต่เขียนให้เขาเห็นถึงความเลวร้ายของกษัตริย์และระบอบราชาธิปไตย หากเขาเห็นแล้วก็ขอให้เลิกรักกษัตริย์เสีย และหันมารักประชาชนผู้ถูกระบอบกษัตริย์กดขี่แทน คุณเองก็ถูกกดขี่ ถูกบังคับให้รัก ที่คุณแสดงออกว่ารักในหลวง เพราะคุณรักในหลวงจริงๆ หรือเพราะคุณเลือกแสดงออกในทางอื่นไม่ได้

The people who previously blessed something can stop giving it their blessing. In that period, many people who had invited the National Council for Peace and Order then turned around and really scolded them. I didn’t make this matter rise up myself [?] Or in the song “..โชคดีที่มีคนไทย” (“. . . Lucky to Have the Thai People”) I point out, for people to see, what sorts of bad things former King Bhumbol did throughout his 70 year reign, which Thai people generally might not know. Or they might know but not be allowed to say it in a song. After his death, there was only one kind of song, the songs blessing him. And so it was necessary for me to write a song that brings up some other part of the truth, so that it would be recorded in the history of that group of songs. In my songs, I don’t blame the royalists who think differently but I write so they will be able to see the evil of the king and monarchy. But if they see, I ask that they stop loving the king and instead turn to loving the people who have been oppressed by the king. I myself have been oppressed. I have been forced to love. That you express your love for the king, is it because you really love the king or because you don’t have the choice to expresses yourself in any other way?

“ระบอบราชาธิปไตย ทำลายคนไทยทั้งปวง เรารักในหลวง หรือแท้จริงเรารักตัวเอง ระบอบราชาธิปไตย ทำลายคนไทยทั้งปวง เลิกรักในหลวง แล้วหันมารักประชาชน”

“The monarchy regime ruins all the Thai people. We love the king or, in truth, we love ourselves?
The monarchy regime ruins all the Thai people. Stop loving the king and turn to loving the people”

แม้แต่ในการโพสหรือทวีตประจำวัน ผมก็พยายามเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ อย่างมากก็วิจารณ์และตั้งคำถามให้ฉุกคิด ถ้ายังคิดไม่ได้ก็ปล่อย เข้าใจว่าของแบบนี้มันไม่ง่ายและต้องใช้เวลา ให้คนได้คิดได้เรียนรู้กันไป เสียงเรามันแค่เสียงเล็กๆ ในขณะที่เสียงของผู้มีอำนาจเขาดังมาก เพราะเขามีสื่อและหลักสูตรการศึกษาครอบงำ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เกิดยันตายอยู่ในมือและควบคุมบงการได้เต็มที่ รวมถึงกฎหมายและอำนาจมืดปิดปากประชาชน

Whether in posting or tweeting every day, I try to avoid this thing. At most I criticize and set up questions to cause a realization. If [they] still can’t think, let it go. I understand things like this aren’t easy and must take time. Have people think and learn together some more. Our voices are just a small sound, while the voices of those in power are loud because they the news and lessons 24 hours a day from one’s birth to one’s death are totally under their control. They use even the law and dark power to shut the mouths of the people.

ทวงคืน Demand It Back!

Artist : ไฟเย็น (Faiyen)
Lyrics, Melody : Port
Arranged : Port, Khoontong
Vocals, Guitars, Bass : Port
Other Instruments : Khoontong
Sound Engineering, Mixed, Mastered : Khoontong

นานเท่าไร… ที่ผู้คนยังทุกข์ทน
How long will it be . . . that people still suffer?
นานเท่าไร… กว่าที่เราจะหลุดพ้น
How long will it be . . . before we break free
จากความทรมาน ที่เราต้องจำฝืนทน
from the torture we must tolerate?
มันต้องมีสักหน ที่เราจะนำพาผู้คนให้พ้นไป
There must be one time that we’ll finally pay attention to people so as to avoid it

ในเงื้อมมือปีศาจ และสมุนตัวฉกาจ
Under the influence of a demon and his master lackeys
เปี่ยมล้นด้วยอำนาจ ด้วยระบบของคนขี้ขลาด
Full of power with the methods of a coward
ตั้งตนเหนือกฎหมาย ชี้นิ้วสั่งง่ายดาย
Setting oneself above the law so one can issue orders easily
ใครลุกขึ้นท้าทาย หากไม่ตาย ต้องคุมขัง ถูกคุกคาม
Whoever rises up to challenge, if they don’t die they must be jailed and menaced

Spoken:
จะกดหัวประชาชนอย่างเราไปถึงไหน
You will push down on the heads of people like us [expecting we will] go where?
คิดว่าประชาชนโง่ ไม่รู้ทันพวกคุณรึไง
You thinks the people are stupid, not knowing [what] you people [are about]?
เราทนมาพอแล้ว เราทนมามากพอแล้ว
We’ve endured this long enough! We’ve endured so much. Enough!
บัดนี้ประชาชนอย่างเราจะลุกขึ้นต่อสู้
Now people like us will rise up and fight!
เพื่อทวงสิทธิและอำนาจของพวกเราคืน
In order to demand our rights and our power be restored
จากเงื้อมมืออันชั่วช้าของพวกคุณ
From the evil clutches of you guys

* ลุกขึ้นทวงสิทธิ์เราคืน
Rise up and demand our rights be restored!
อย่าปล่อยให้มันข่มขืน ยืนหน้าทนอีกต่อไป
Don’t let them rape [us], standing [there] brazenly anymore
โค่นมันลงจากบัลลังก์ที่เข่นฆ่า ขูดรีดประชา
Overthrow from the throne the one that murders and fleeces the people
คืนอำนาจมาสู่ปวงชน สู่ผองไท
Return power to all the people, to all the free [people]

นี่คือเสียงของปวงชน ที่ตื่นรู้ถึงตัวตน
This is the sound of all the people who have awakened and know their own selves
ปีศาจร้ายของผู้คน เราจะไม่ยอมจำนน
We refuse to surrender to the evil demon of the people
ดิ้นรนเฮือกสุดท้าย จะไม่ยอมแพ้พ่าย
Fighting to the last, we refuse to lose
สุดท้ายแม้ต้องตาย ไม่เสียดาย หากได้ตายเพื่อเสรี
In the end, even if we have to die, there are no regrets if we die for freedom

(*refrain)

นานเท่าไร… ที่ผู้คนยังทุกข์ทน
How long will it be . . . that people still suffer?
นานเท่าไร… กว่าที่เราจะหลุดพ้น
How long will it be . . . before we break free?
นานพอแล้ว… ที่ผู้คนยอมทุกข์ทน
It’s been long enough already . . . that people have been willing to suffer
นานพอแล้ว… บัดนี้เราต้องหลุดพ้น
It’s been long enough already . . . . Now we must break free
นานเท่าไร… ที่ผู้คนยอมทุกข์ทน
How long will it be . . . that people still suffer?
นานพอแล้ว… บัดนี้เราต้องหลุดพ้น
It’s been long enough already . . . Now we must break free

(*refrain)

ลุกขึ้นทวงสิทธิ์เราคืน
Rise up and demand our rights be restored!
อย่าปล่อยให้มันข่มขืน ยืนหน้าทนอีกต่อไป
Don’t let them rape [us], standing [there] brazenly anymore
โค่นมันลงจากบัลลังก์เลือดที่เข่นฆ่า ขูดรีดประชา
Overthrow from the bloody throne the one that murders and fleeces the people
คืนอำนาจมาสู่ปวงชน สู่ผองไท
Return power to all the people, all the free [people].

Download เพลงวงไฟเย็นได้ที่ You can download the songs of Faiyen at
https://faiyen.bandcamp.com/

New Death Threat against Faiyen Band, คำขู่ไฟเย็นครั้งนี้น่ากลัวมาก July 7, 2019

The entire death threat:
Pictures 1 and 2

Person threatening: This is a warning. If you do not surrender, you will be captured and killed immediately. Our unit has already reached your group’s location. At this moment, we have sent a special task force unit to monitor [your movement] every day. If you do not surrender, our unit will capture you and kill you immediately. We come to negotiate, because we have sent a special professional task force to monitor you. If you think you can escape, escape. If you escape tonight or tomorrow, we will kill you at the site. Because you are a threat to the national security. If you want to survive, we will negotiate with the authority (…) to arrest you for illegally entry and will process with a document to return you to Thailand. Tonight, we are ready to negotiate. We will send you the appointment later.

Picture 3
Yammy Faiyen:
Are you a soldier or murderer?
Think for yourself, you can choose who you will be.
We did nothing to you.
Please let us go.
Please let time solve the problem by itself.

Pictures 4 and 5.
Person threatening: It’s unnecessary. I already told you I come to negotiate. If you want peace, come out and negotiate and you will know who I am. Whether I am a murderer or a soldier you will surely be captured because our unit was searching for you in Laos before we could get a clue of where you were and get a green light to capture and kill you. If you don’t want to die, this evening the village police will go to capture you for illegal entry.
You have three choices.
First, send someone to negotiate with us.
Second, die without a clue of who did it.
Third, be arrested for illegally entering the country.
We have a green light.

ฝัน My Dreams

By Rishadan Port

Port Faiyen is a refugee currently trying to get to a third country. Eight associates or former associates of Faiyen band members have been disappeared and were definitely assassinated (2 persons) or probably assassinated (6 persons) in just the past three 3 years. The violence has escalated since December 2018, and the Faiyen band was recently warned by a high-level international agency that they would be assassinated on May 22, 2018. SEE THE ABC NEWS ARTICLE. A #SaveFaiyen campaign successfully put the spotlight on the band and the “D-Day” came and went. The band is still alive and racing the clock to get to a third country. Facing possible assassination and contemplating his life, Port Faiyen reposted this song.

I have many dreams
However big, it’s not enough
I want to see, to be, to get, and it’s never enough
Don’t tell me to live sufficiently

I have dreams, that’s true
But if I get them or not, it’s not important
If I get them, it’s good. If not, oh well, forget it!
I just want to sing a song for you to listen to

All of us, each person, has dreams, which are a motivation
Whether big dreams, medium-sized dreams, or tiny, little dreams
All similarly, each individually, we must struggle, must wait
For one day that the dreams will finally be true

Freedom, equality, riches
A beautiful wife, a rich husband, not destitute
To have rights, protection, dignity, humanity
Or to free oneself from the world and move towards nirvana

Even if my dreams must finish and pass away, just disappointments
I wish [you all] to be caught up in dreams continually, not stopping
As for myself, if I get them, great; if not, oh well, forget it!
I just want to sing a song for you to listen to
I just want to sing a song for you to listen to
We will probably reach our own dreams one day

Help us #SaveFaiyen !

One of the reasons I started Music of Thai Freedom website was to make the band Faiyen visible to the world. I had hoped this would protect them from forced disappearances and assassinations. Now they hear that they will be killed by the same team that killed Surachai Saedan, Gasalong, and Puchana (as in the song “Who Killed Surachai?” at this site. And so we a #SaveFaiyen campaign was started to get them asylum in France BEFORE they are assassinated. In the picture below, Khoontong Faiyen helps Siam Teerawut learn his bass part. Siam Teerawut (or Khaoneow Mamuang) disappeared along with comrades who by the names Sanam Luang and Young Blood after reportedly being arrested in Vietnam for using fake passports to try to escape Laos, where they were being hunted. Khoontong and other members of the Faiyen band are still alive. UNHCR needs to send a team to Laos to get them out NOW!

ใครฆ่าสุรชัย ..? Who Killed Surachai?

By Anonymous (สถานี นปช. ยูเอสเอ or Nor Por Chor USA)

ท่ามกลางค่ำคืน มืดมิดเหน็บหนาว
Amidst the night, dark and cold
เกิดมีเรื่องราว เศร้าสะเทือนใจ
There occurred a sad and moving story
กาสะลอง ผู้ชนะ สุรชัย
Gasalong, Puchana, Surachai
ถูกจับตัวไป อย่างไร้ร่องรอย
Were abducted away without a trace

เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
They were fighters for democracy
ต่อสู้เคลื่อนไหว มานานไม่น้อย
Fighting in the movement for a quite a long time
อุดมการไม่เปลี่ยน กำลังใจไม่ถอย
His principles didn’t change, his spirits didn’t flag
ความหวังที่คอย คือประชาธิปไตย
The hope that awaits: democracy

บ้านเมือง บ้านเราตกต่ำ
Our homeland falls low
แบ่งขั่ว ตอกย้ำ วุ่นวาย สับสน
Divided, stressed, chaotic, confused
ความคิดเห็นต่างของตน
His different opinions
ส่งผลให้โดนคดีอาญา
Result in him being hit with a criminal case

น้ำโขงคดโค้ง ยาวไกล
The waters of the Mekong are twisted and long
อาจารย์สุรชัย ลี้ภัยไปลาว
Teacher Surachai flees to Laos
ส่งเสียง เล่าเรื่อง เรื่องราว
Raising his voice, giving an account, telling stories
บอกกล่าว ความอยุติธรรม
Informing us of injustice

สุดท้ายเหลือเพียงความทรงจำ
In the end, all that is left is a memory
เมื่อแดงสยาม ถูกเขาพาตัวไป
When the Red Siamese was taken away
สามคน โดนเขาฆ่าตาย
Three people, they were assassinated
โอ้ สุรชัย โอ้ แดงสยาม
Oh Surachai! Oh Red Siamese!

ใครฆ่าสุรชัย
Who killed Surachai?
ช่างโหดร้าย เห็นเป็นพักปลา
So cruel! [They] see him as [equal to] plants or fish.
ใครฆ่าสุรชัย
Who killed Surachai?
ศพใครลอยตามน้ำมา
Whose corpse comes floating to us in the water?

น้ำโขงยังรี่ไหล
The water of the Mekong still flows right along
ร่างสุรชัย หายไปกับตา
The body of Surachai disappears from sight
กาสะลอง ผู้ชนะ ผู้ฆ่า
Gasalong and Puchana, the killers
โยนทิ้งน้ำมา ห่อผ้าถ่วงปูน
toss away into the water, wrapped in cloth, weighted down with cement

ดั่งทวง ความยุติธรรม
As if asking for justice
ศพลอยโผล่น้ำ ไม่หายสายสูญ
The corpses float up and emerge from the water, not to be completely lost in the river
ผู้คน เพื่อนพ้อง อาดูร
People and friends lament
ดับดั้น สั้นสูญ แล้ว แดงเสียม
Extinguished and short-lived, that’s the Red Siamese

จำรักไว้ ในความทรงจำ
Keep love in your memories
วีรชนบี นามว่าสุรชัย
The hero named Surachai
ความดี ติดตรังหัวใจ
Goodness attached to the heart
อาจารย์สุรชัย หรือ แดงสยาม
Teacher Surachai aka the Red Siamese

ความดี ติดตรังหัวใจ
Goodness attached to the heart
อาจารย์สุรชัย หรือ แดงสยาม
Teacher Surachai aka the Red Siamese