#SaveFaiyen: Rishadan Port (or Port Faiyen) talks about his approach to writing protest music

Port Faiyen

Translation of a Facebook post by Rishadan Port on 7/25/2019

ถ้าสังเกตหน่อยจะเห็นว่า ในช่วงปีหลังๆมานี้ ผมไม่ได้เขียนเพลงในเชิงเสียดสีหรือโจมตีคนระดับมวลชนที่เห็นต่างแล้ว แม้แต่ใส่ไว้ในบางช่วงของเพลงก็ไม่มี ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เริ่มเขียนเพลง ซึ่งก็ถือว่ามีน้อยอยู่ดี (อย่างน้อยก็เฉพาะในส่วนของผมนะ ส่วนคนอื่นในวงก็อีกเรื่อง) โดยผมจะเน้นโจมตีเฉพาะคนมีอำนาจในระดับบนๆเท่านั้น เช่น สถาบันกษัตริย์, คณะรัฐประหาร เป็นต้น

If you’ve noticed in the past years I don’t write songs that make fun of or attack that class of people who see things differently. I don’t even do it sometimes. This isn’t like the period when I just started writing songs, which I believe had a little bit of this, but anyway . . . (I’m speaking for myself; as for the other people in the band, that’s another story). And so I emphasize attacking specific persons who have power in the upper class only, for instance the monarchy or the junta.

ในส่วนของเนื้อเพลงผมจะเน้นสร้างความรู้สึกร่วมมากกว่า โดยจะไม่เบลมคนเห็นต่างในระดับมวลชน เผื่อว่าเขาจะรู้สึกร่วมในการต่อต้านเผด็จการกษัตริย์นิยมได้บ้าง แม้จะยาก เพราะหากโจมตีคนระดับที่ว่า โอกาสที่เขาจะมาเห็นด้วยยิ่งยากไปใหญ่ เพราะเท่ากับจัดวางให้เขาเป็นศัตรู ทั้งๆที่ศัตรูจริงๆของเราควรจะเป็นเฉพาะคนที่มีอำนาจรัฐ คนที่ควบคุมระบบและกลไกต่างๆของรัฐ อย่างในเพลง “พิษรัฐประหาร” ผมจะไม่เขียนเลยว่าพวกที่กวักมือเรียกหรือแม้แต่สนับสนุนรัฐประหารแม่งชั่ว บลาๆๆ แต่ผมจะเขียนโจมตีไปที่คณะรัฐประหารเลยว่าคุณวางแผนกันมายังไง หลังทำรัฐประหารแล้วสังคมได้รับผลเสียอะไรบ้าง ให้คนฟังได้เห็นภาพ และแอบจูงใจคนที่เคยหลงผิดให้กลับมาในทางที่ควรจะเป็นด้วยท่อนที่ว่า

As for my own songs, the focus will be more on creating a feeling of participation and I won’t blame the large set of people who see things differently because I want them to be willing to feel they are joining somewhat in the opposition to the dictatorship and the monarchy. Even if this is hard. Because if I attack a class of people, the opportunity to get them to see things my way becomes more and more difficult. Because I’d be setting them up to be enemies. Even if they really are my enemies, it’s probably only because of those people who have state power, who control the system and the various mechanisms of the state. As in the song, “พิษรัฐประหาร” (“Coup Poison”), I totally don’t write that those who call for the coup or support the coup are [expletive] evil, blah, blah, blah . . . But I will write totally attacking the junta, saying “How have you been planning this out together? After this coup, what damages will society suffer?” I want people to listen and get the picture. And I want to quietly persuade people who were misled to return to the path they should be on, with this section:

“ผ่านมาหลายปี เห็นมีแต่ความตกต่ำ ประชาชนต้องชอกช้ำ ไม่เว้นแม้คนเคยอวย ประเทศไทยยากจน คณะรัฐประหารร่ำรวย คนเบื้องหลังยิ่งโคตรรวย คนซวยคือประชาชน”

“For many years now, we see only deterioration. The people must be bruised and broken. Not excluding even the people who permitted Thailand be impoverished. The junta is rich. The people behind it even more extremely rich. The unlucky people are the citizens.”

คนเคยอวยก็เลิกอวยได้ครับ ช่วงนั้นคนเคยอวยคสช.ก็หันมาด่าคสช.กันจริงๆด้วย ผมดูจากกระแสเลย ไม่ได้เมคเรื่องขึ้นมาเอง หรืออย่างในเพลง “..โชคดีที่มีคนไทย” ผมก็ชี้ให้เห็นเลยว่าตลอด 70 ปีที่ครองอำนาจของอดีตกษัตริย์ภูมิพลได้ทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้บ้าง ที่คนไทยทั่วไปอาจจะไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่สามารถบอกเล่าเป็นเพลงได้ หลังการเสียชีวิตของเขาจึงมีแต่เพลงอวยอย่างเดียว ดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องเขียนเพลงที่นำเสนอความจริงอีกด้านบ้าง ให้มันมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการเพลง ในเพลงผมก็ไม่ได้เบลมรอยัลลิสต์ที่เห็นต่าง แต่เขียนให้เขาเห็นถึงความเลวร้ายของกษัตริย์และระบอบราชาธิปไตย หากเขาเห็นแล้วก็ขอให้เลิกรักกษัตริย์เสีย และหันมารักประชาชนผู้ถูกระบอบกษัตริย์กดขี่แทน คุณเองก็ถูกกดขี่ ถูกบังคับให้รัก ที่คุณแสดงออกว่ารักในหลวง เพราะคุณรักในหลวงจริงๆ หรือเพราะคุณเลือกแสดงออกในทางอื่นไม่ได้

The people who previously blessed something can stop giving it their blessing. In that period, many people who had invited the National Council for Peace and Order then turned around and really scolded them. I didn’t make this matter rise up myself [?] Or in the song “..โชคดีที่มีคนไทย” (“. . . Lucky to Have the Thai People”) I point out, for people to see, what sorts of bad things former King Bhumbol did throughout his 70 year reign, which Thai people generally might not know. Or they might know but not be allowed to say it in a song. After his death, there was only one kind of song, the songs blessing him. And so it was necessary for me to write a song that brings up some other part of the truth, so that it would be recorded in the history of that group of songs. In my songs, I don’t blame the royalists who think differently but I write so they will be able to see the evil of the king and monarchy. But if they see, I ask that they stop loving the king and instead turn to loving the people who have been oppressed by the king. I myself have been oppressed. I have been forced to love. That you express your love for the king, is it because you really love the king or because you don’t have the choice to expresses yourself in any other way?

“ระบอบราชาธิปไตย ทำลายคนไทยทั้งปวง เรารักในหลวง หรือแท้จริงเรารักตัวเอง ระบอบราชาธิปไตย ทำลายคนไทยทั้งปวง เลิกรักในหลวง แล้วหันมารักประชาชน”

“The monarchy regime ruins all the Thai people. We love the king or, in truth, we love ourselves?
The monarchy regime ruins all the Thai people. Stop loving the king and turn to loving the people”

แม้แต่ในการโพสหรือทวีตประจำวัน ผมก็พยายามเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ อย่างมากก็วิจารณ์และตั้งคำถามให้ฉุกคิด ถ้ายังคิดไม่ได้ก็ปล่อย เข้าใจว่าของแบบนี้มันไม่ง่ายและต้องใช้เวลา ให้คนได้คิดได้เรียนรู้กันไป เสียงเรามันแค่เสียงเล็กๆ ในขณะที่เสียงของผู้มีอำนาจเขาดังมาก เพราะเขามีสื่อและหลักสูตรการศึกษาครอบงำ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เกิดยันตายอยู่ในมือและควบคุมบงการได้เต็มที่ รวมถึงกฎหมายและอำนาจมืดปิดปากประชาชน

Whether in posting or tweeting every day, I try to avoid this thing. At most I criticize and set up questions to cause a realization. If [they] still can’t think, let it go. I understand things like this aren’t easy and must take time. Have people think and learn together some more. Our voices are just a small sound, while the voices of those in power are loud because they the news and lessons 24 hours a day from one’s birth to one’s death are totally under their control. They use even the law and dark power to shut the mouths of the people.

ทวงคืน Demand It Back!

Artist : ไฟเย็น (Faiyen)
Lyrics, Melody : Port
Arranged : Port, Khoontong
Vocals, Guitars, Bass : Port
Other Instruments : Khoontong
Sound Engineering, Mixed, Mastered : Khoontong

นานเท่าไร… ที่ผู้คนยังทุกข์ทน
How long will it be . . . that people still suffer?
นานเท่าไร… กว่าที่เราจะหลุดพ้น
How long will it be . . . before we break free
จากความทรมาน ที่เราต้องจำฝืนทน
from the torture we must tolerate?
มันต้องมีสักหน ที่เราจะนำพาผู้คนให้พ้นไป
There must be one time that we’ll finally pay attention to people so as to avoid it

ในเงื้อมมือปีศาจ และสมุนตัวฉกาจ
Under the influence of a demon and his master lackeys
เปี่ยมล้นด้วยอำนาจ ด้วยระบบของคนขี้ขลาด
Full of power with the methods of a coward
ตั้งตนเหนือกฎหมาย ชี้นิ้วสั่งง่ายดาย
Setting oneself above the law so one can issue orders easily
ใครลุกขึ้นท้าทาย หากไม่ตาย ต้องคุมขัง ถูกคุกคาม
Whoever rises up to challenge, if they don’t die they must be jailed and menaced

Spoken:
จะกดหัวประชาชนอย่างเราไปถึงไหน
You will push down on the heads of people like us [expecting we will] go where?
คิดว่าประชาชนโง่ ไม่รู้ทันพวกคุณรึไง
You thinks the people are stupid, not knowing [what] you people [are about]?
เราทนมาพอแล้ว เราทนมามากพอแล้ว
We’ve endured this long enough! We’ve endured so much. Enough!
บัดนี้ประชาชนอย่างเราจะลุกขึ้นต่อสู้
Now people like us will rise up and fight!
เพื่อทวงสิทธิและอำนาจของพวกเราคืน
In order to demand our rights and our power be restored
จากเงื้อมมืออันชั่วช้าของพวกคุณ
From the evil clutches of you guys

* ลุกขึ้นทวงสิทธิ์เราคืน
Rise up and demand our rights be restored!
อย่าปล่อยให้มันข่มขืน ยืนหน้าทนอีกต่อไป
Don’t let them rape [us], standing [there] brazenly anymore
โค่นมันลงจากบัลลังก์ที่เข่นฆ่า ขูดรีดประชา
Overthrow from the throne the one that murders and fleeces the people
คืนอำนาจมาสู่ปวงชน สู่ผองไท
Return power to all the people, to all the free [people]

นี่คือเสียงของปวงชน ที่ตื่นรู้ถึงตัวตน
This is the sound of all the people who have awakened and know their own selves
ปีศาจร้ายของผู้คน เราจะไม่ยอมจำนน
We refuse to surrender to the evil demon of the people
ดิ้นรนเฮือกสุดท้าย จะไม่ยอมแพ้พ่าย
Fighting to the last, we refuse to lose
สุดท้ายแม้ต้องตาย ไม่เสียดาย หากได้ตายเพื่อเสรี
In the end, even if we have to die, there are no regrets if we die for freedom

(*refrain)

นานเท่าไร… ที่ผู้คนยังทุกข์ทน
How long will it be . . . that people still suffer?
นานเท่าไร… กว่าที่เราจะหลุดพ้น
How long will it be . . . before we break free?
นานพอแล้ว… ที่ผู้คนยอมทุกข์ทน
It’s been long enough already . . . that people have been willing to suffer
นานพอแล้ว… บัดนี้เราต้องหลุดพ้น
It’s been long enough already . . . . Now we must break free
นานเท่าไร… ที่ผู้คนยอมทุกข์ทน
How long will it be . . . that people still suffer?
นานพอแล้ว… บัดนี้เราต้องหลุดพ้น
It’s been long enough already . . . Now we must break free

(*refrain)

ลุกขึ้นทวงสิทธิ์เราคืน
Rise up and demand our rights be restored!
อย่าปล่อยให้มันข่มขืน ยืนหน้าทนอีกต่อไป
Don’t let them rape [us], standing [there] brazenly anymore
โค่นมันลงจากบัลลังก์เลือดที่เข่นฆ่า ขูดรีดประชา
Overthrow from the bloody throne the one that murders and fleeces the people
คืนอำนาจมาสู่ปวงชน สู่ผองไท
Return power to all the people, all the free [people].

Download เพลงวงไฟเย็นได้ที่ You can download the songs of Faiyen at
https://faiyen.bandcamp.com/

New Death Threat against Faiyen Band, คำขู่ไฟเย็นครั้งนี้น่ากลัวมาก July 7, 2019

The entire death threat:
Pictures 1 and 2

Person threatening: This is a warning. If you do not surrender, you will be captured and killed immediately. Our unit has already reached your group’s location. At this moment, we have sent a special task force unit to monitor [your movement] every day. If you do not surrender, our unit will capture you and kill you immediately. We come to negotiate, because we have sent a special professional task force to monitor you. If you think you can escape, escape. If you escape tonight or tomorrow, we will kill you at the site. Because you are a threat to the national security. If you want to survive, we will negotiate with the authority (…) to arrest you for illegally entry and will process with a document to return you to Thailand. Tonight, we are ready to negotiate. We will send you the appointment later.

Picture 3
Yammy Faiyen:
Are you a soldier or murderer?
Think for yourself, you can choose who you will be.
We did nothing to you.
Please let us go.
Please let time solve the problem by itself.

Pictures 4 and 5.
Person threatening: It’s unnecessary. I already told you I come to negotiate. If you want peace, come out and negotiate and you will know who I am. Whether I am a murderer or a soldier you will surely be captured because our unit was searching for you in Laos before we could get a clue of where you were and get a green light to capture and kill you. If you don’t want to die, this evening the village police will go to capture you for illegal entry.
You have three choices.
First, send someone to negotiate with us.
Second, die without a clue of who did it.
Third, be arrested for illegally entering the country.
We have a green light.

ฝัน My Dreams

By Rishadan Port

Port Faiyen is a refugee currently trying to get to a third country. Eight associates or former associates of Faiyen band members have been disappeared and were definitely assassinated (2 persons) or probably assassinated (6 persons) in just the past three 3 years. The violence has escalated since December 2018, and the Faiyen band was recently warned by a high-level international agency that they would be assassinated on May 22, 2018. SEE THE ABC NEWS ARTICLE. A #SaveFaiyen campaign successfully put the spotlight on the band and the “D-Day” came and went. The band is still alive and racing the clock to get to a third country. Facing possible assassination and contemplating his life, Port Faiyen reposted this song.

I have many dreams
However big, it’s not enough
I want to see, to be, to get, and it’s never enough
Don’t tell me to live sufficiently

I have dreams, that’s true
But if I get them or not, it’s not important
If I get them, it’s good. If not, oh well, forget it!
I just want to sing a song for you to listen to

All of us, each person, has dreams, which are a motivation
Whether big dreams, medium-sized dreams, or tiny, little dreams
All similarly, each individually, we must struggle, must wait
For one day that the dreams will finally be true

Freedom, equality, riches
A beautiful wife, a rich husband, not destitute
To have rights, protection, dignity, humanity
Or to free oneself from the world and move towards nirvana

Even if my dreams must finish and pass away, just disappointments
I wish [you all] to be caught up in dreams continually, not stopping
As for myself, if I get them, great; if not, oh well, forget it!
I just want to sing a song for you to listen to
I just want to sing a song for you to listen to
We will probably reach our own dreams one day

Help us #SaveFaiyen !

One of the reasons I started Music of Thai Freedom website was to make the band Faiyen visible to the world. I had hoped this would protect them from forced disappearances and assassinations. Now they hear that they will be killed by the same team that killed Surachai Saedan, Gasalong, and Puchana (as in the song “Who Killed Surachai?” at this site. And so we a #SaveFaiyen campaign was started to get them asylum in France BEFORE they are assassinated. In the picture below, Khoontong Faiyen helps Siam Teerawut learn his bass part. Siam Teerawut (or Khaoneow Mamuang) disappeared along with comrades who by the names Sanam Luang and Young Blood after reportedly being arrested in Vietnam for using fake passports to try to escape Laos, where they were being hunted. Khoontong and other members of the Faiyen band are still alive. UNHCR needs to send a team to Laos to get them out NOW!

ใครฆ่าสุรชัย ..? Who Killed Surachai?

By Anonymous (สถานี นปช. ยูเอสเอ or Nor Por Chor USA)

ท่ามกลางค่ำคืน มืดมิดเหน็บหนาว
Amidst the night, dark and cold
เกิดมีเรื่องราว เศร้าสะเทือนใจ
There occurred a sad and moving story
กาสะลอง ผู้ชนะ สุรชัย
Gasalong, Puchana, Surachai
ถูกจับตัวไป อย่างไร้ร่องรอย
Were abducted away without a trace

เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
They were fighters for democracy
ต่อสู้เคลื่อนไหว มานานไม่น้อย
Fighting in the movement for a quite a long time
อุดมการไม่เปลี่ยน กำลังใจไม่ถอย
His principles didn’t change, his spirits didn’t flag
ความหวังที่คอย คือประชาธิปไตย
The hope that awaits: democracy

บ้านเมือง บ้านเราตกต่ำ
Our homeland falls low
แบ่งขั่ว ตอกย้ำ วุ่นวาย สับสน
Divided, stressed, chaotic, confused
ความคิดเห็นต่างของตน
His different opinions
ส่งผลให้โดนคดีอาญา
Result in him being hit with a criminal case

น้ำโขงคดโค้ง ยาวไกล
The waters of the Mekong are twisted and long
อาจารย์สุรชัย ลี้ภัยไปลาว
Teacher Surachai flees to Laos
ส่งเสียง เล่าเรื่อง เรื่องราว
Raising his voice, giving an account, telling stories
บอกกล่าว ความอยุติธรรม
Informing us of injustice

สุดท้ายเหลือเพียงความทรงจำ
In the end, all that is left is a memory
เมื่อแดงสยาม ถูกเขาพาตัวไป
When the Red Siamese was taken away
สามคน โดนเขาฆ่าตาย
Three people, they were assassinated
โอ้ สุรชัย โอ้ แดงสยาม
Oh Surachai! Oh Red Siamese!

ใครฆ่าสุรชัย
Who killed Surachai?
ช่างโหดร้าย เห็นเป็นพักปลา
So cruel! [They] see him as [equal to] plants or fish.
ใครฆ่าสุรชัย
Who killed Surachai?
ศพใครลอยตามน้ำมา
Whose corpse comes floating to us in the water?

น้ำโขงยังรี่ไหล
The water of the Mekong still flows right along
ร่างสุรชัย หายไปกับตา
The body of Surachai disappears from sight
กาสะลอง ผู้ชนะ ผู้ฆ่า
Gasalong and Puchana, the killers
โยนทิ้งน้ำมา ห่อผ้าถ่วงปูน
toss away into the water, wrapped in cloth, weighted down with cement

ดั่งทวง ความยุติธรรม
As if asking for justice
ศพลอยโผล่น้ำ ไม่หายสายสูญ
The corpses float up and emerge from the water, not to be completely lost in the river
ผู้คน เพื่อนพ้อง อาดูร
People and friends lament
ดับดั้น สั้นสูญ แล้ว แดงเสียม
Extinguished and short-lived, that’s the Red Siamese

จำรักไว้ ในความทรงจำ
Keep love in your memories
วีรชนบี นามว่าสุรชัย
The hero named Surachai
ความดี ติดตรังหัวใจ
Goodness attached to the heart
อาจารย์สุรชัย หรือ แดงสยาม
Teacher Surachai aka the Red Siamese

ความดี ติดตรังหัวใจ
Goodness attached to the heart
อาจารย์สุรชัย หรือ แดงสยาม
Teacher Surachai aka the Red Siamese

แบบอย่าง (A Model)

By Chitswift

Note: According to one Thai scholar, Thai society hasn’t really developed respect for the rule of law, but in practice administers the country on the model of a family, particularly the model of a father dictating to children. The paternalistic attitude of the ruling elite seems to always trump the protections for the person in the Universal Declaration of Human Rights. Of course the dictators, can and do get away with anything, while still lecturing those with no power on how to be good.

เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
Children will be able to be good if adults are a model
คำสอนมันบอกง่าย แต่ไม่เห็นภาพคงไม่กระจ่าง
This lesson is easy to say, but if you don’t see the [big] picture it probably won’t be clear
อย่าเอาแต่พูดดี แต่ปากอย่างและใจอย่าง
Don’t only be interested in talking nice, while the mouth is one way and the heart another
ถอยหลังกันมาเป็นปี เพราะความดีมันไกลห่าง
We’ve been going backwards for years. Because the goodness is far removed.

เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
Children will be able to be good if adults are the model
คำสอนมันบอกง่าย แต่ไม่เห็นภาพคงไม่กระจ่าง
This lesson is easy to say, but if you don’t see the [big] picture it probably won’t be clear
อย่าเอาแต่พูดดี แต่ปากอย่างและใจอย่าง
Don’t only be interested in talking nice, while the mouth is one way and the heart another
ถอยหลังกันมาเป็นปี เพราะความดีมันไกลห่าง
We’ve been going backwards for years. Because the goodness is far removed.

มันมีอะไรที่สงสัยและข้องใจ
It has something doubtful and suspicious
มันหลายอสงไขยบางตำราที่ท่องไป
There are an infinite number of textbooks to surf
เพียงแค่โดนสั่ง ก็ท่องกันอย่างว่องไว
All they have to do is order, and we all recite it back quickly
ไม่รู้ความหมายเป็นไงแล้วก็แบบอย่างที่ดีอันนี้มันคืออะไร
I don’t know what the meaning is at this point. This good model, what the heck is it?

ให้นับถือศาสนาเพื่อให้จิตใจมั่นคง
[They] have us respect religion so that the mind/heart are firm
บางคนยังไม่รู้ภาษาก็ดันบูชาร่างทรง
Some people don’t know the language but totally worship the shaman
ธรรมเนียมก็ต้องรักษา ถึงแม้ออกข่าวเป็นผู้ต้องหา
We have to maintain the customs, even if news gets out [they] are accused criminals
ที่แม่งโกงกันจนหวือจนหวา แต่พวกเดียวกันไม่ถือไม่สา
Who all fucking cheat until it’s so blatant, but that group doesn’t care

ไหนความซื่อสัตย์ที่ดั่งในเพลงได้บัญญัติ
Where is the honesty as in the song they decree [we sing]
ตั้งแต่ลูกน้องไปจนปลัด โกงเงินคนจนทั้งจังหวัด
From the low-level staff to deputies, cheating poor people all over the province
ให้ท่องจำจนขึ้นใจ ต้องเชื่อฟังและเคารพ
They have us memorize until we know it by heart: You must obey and respect
สำหรับผู้ใหญ่ที่ทำบัดซบมึงจะเคารพมันไปทำไมอะ
For these adults/important people who do stupid stuff, why would you respect them?

มึงจะเคารพมันไปทำไมอะ
Why would you respect them?
มึงจะเคารพมันไปทำไมอะ
Why would you respect them?
มึงจะเคารพมันไปทำไมอะ
Why would you respect them?
มึงจะเคารพมันไปทำไมอะ
Why would you respect them?

เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
Children will be able to be good if adults are the model
คำสอนมันบอกง่าย แต่ไม่เห็นภาพคงไม่กระจ่าง
This lesson is easy to say, but if you don’t see the [big] picture it probably won’t be clear
อย่าเอาแต่พูดดี แต่ปากอย่างและใจอย่าง
Don’t only be interested in talking nice, while the mouth is one way and the heart another
ถอยหลังกันมาเป็นปี เพราะความดีมันไกลห่าง
We’ve been going backwards for years. Because the goodness is far removed.

เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
Children will be able to be good if adults are the model
คำสอนมันบอกง่าย แต่ไม่เห็นภาพคงไม่กระจ่าง
This lesson is easy to say, but if you don’t see the [big] picture it probably won’t be clear
อย่าเอาแต่พูดดี แต่ปากอย่างและใจอย่าง
Don’t only be interested in talking nice, while the mouth is one way and the heart another
ถอยหลังกันมาเป็นปี เพราะความดีมันไกลห่าง
We’ve been going backwards for years. Because the goodness is far removed.

อยากเป็นเด็กดี อย่าลืมสุภาพเรื่องวาจา
If you want to be a good child, don’t forget to be polite in your speech
อย่าเลียนแบบใครเหมือนในทีวีที่เขาหัวร้อนเป็นลาวา
Don’t imitate those on TV with heads so hot they’re lava
ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี ให้ความขยันมันพามา
Nothing comes for free. Have your strenuous efforts bring it to you
บางคนขยันมาเป็นปีๆยังแพ้พวกมีแต่มายา
Some people strive for years, and still lose to the people who only have delusions/deception
นี่ก็งง
This is confusing
ไม่มีหลักสูตรในการประจบ พอพบเจ้านายก็ยอมสยบ
There is no course in flattery. Just meet the boss and one folds
ไม่ได้เงินเดือนเป็นมรดกเดี๋ยวคอจะตก
Don’t get a salary that is an inheritance, and soon one’s head drops, crestfallen
ทำดีแทบตายก็กลายเป็นศพ คนเลวมากมายก็พากันกลบ
Do good till it almost kills you, and become a corpse. The many bad people will take and cover it up
ใช้เงินใช้ทองเล็งหัวแล้วตบกฎหมายก็หลบ
Use money up to your ears, then when slapped with the law, escape

อย่างที่เขาสอนให้เราอภัยกัน
Like what they teach us, that we should forgive each other
รู้จักปล่อยวางจะได้ความสุขกลับคืนเป็นรางวัล
If we just let it go, happiness can return as the prize
ไอ้คนที่ทำเลวแปปเดียวก็ไม่มีใครจำ
Those horrible people who do evil, in a minute there’s no one who remembers it
แล้วก็กลับมาทำซ้ำอีก ไม่เห็นกลัวเวรกรรม
And they even come back to do it repeatedly, with no fear of retribution

สอนให้รู้จักเวรกรรม แต่เสือดำหน้าคะมำ
They teach us so we of karmic retribution, but the next panther falls
เฮ้ยอันนี้กูก็งง
Whaaa? I’m confused
สอนให้เรารักธรรมชาติ แต่ต้นไม้เหลือแต่ซาก
The teach us to love nature, but the forest we still have is just dead remains
เฮ้ยอันนี้กูก็งง
Whaaa? I’m confused
เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
Children will be able to be good if adults are the model
คำสอนมันบอกง่าย แต่ไม่เห็นภาพคงไม่กระจ่าง
The words of this lesson are easy to say, but if you don’t’ see the [big] picture, it probably won’t be clear
อย่าเอาแต่พูดดี แต่ปากอย่างและใจอย่าง
Don’t only be interested in talking nice, while the mouth is one way and the heart another
ถอยหลังกันมาเป็นปี เพราะความดีมันไกลห่าง
We’ve been going backwards for years, because goodness is far removed

เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
Children will be able to be good if adults are the model
คำสอนมันบอกง่าย แต่ไม่เห็นภาพคงไม่กระจ่าง
The words of this lesson are easy to say, but if you don’t’ see the [big] picture, it probably won’t be clear
อย่าเอาแต่พูดดี แต่ปากอย่างและใจอย่าง
Don’t only be interested in talking nice, while the mouth is one way and the heart another
ถอยหลังกันมาเป็นปี เพราะความดีมันไกลห่าง
We’ve been going backwards for years, because goodness is far removed

250 สอพลอ (250 Bootlickers)

by Rap Against Dictatorship, Featering Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker

Rap Against Dicatorship dropped a viral video of their song “Pratet Gu Mee” or “What My Country’s Got” that received rave reviews and respect from international media. Their follow-up song describes how the junta rigged Thai general election in advance to almost guarantee a victory for the current junta leader, Dictator Prayut Chan-o-cha. Specifically, according to the junt-written Constitution, 250 senators, all appointed by the junta, will help choose the prime minister. Thus the current Dictators got a 250 seat headstart in the contest on March 24, 2019. His party needs to only win 126 out of 500 seats in the lower house to get to choose the Prime Minister. Also Push on “cc” (closed-captions) to see the official translation. This is an additional unofficial translation done by a team of 3 Thai-English translators.

สิทธิ์ที่ต้องมี แต่ไม่มี เพราะคนสอพลอ (4X)
The rights we must have, we don’t have because of the bootlickers (4X)

(Hook)
สอพลอ… สอพลอ… รัฐธรรมนูญแม่งสอพลอ…
Bootlickers . . .bootlickers . . . the damned constitution, bootlickers!
สอพลอ… สอพลอ… ชี้นิ้วเลือกคนมาสอพลอ
Bootlickers . . . bootlickers . . . pointing their finger and choosing only people who will be bootlickers
สอพลอ… สอพลอ… กกต.ก็สอพลอ…
Bootlickers . . .bootlickers . . . the Election Commission of Thailand are also bootlickers
สอพลอ… สอพลอ… ที่มาของพวกมึงแม่งสอพลอ…
Bootlickers . . .bootlickers . . . you people got to where you are by ass kissing
สอพลอ… สอพลอ… โหวตในสภาแม่งสอพลอ
Bootlickers . . .bootlickers . . . votes in the damned Assembly from ass kissers
สอพลอ… สอพลอ… ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ สอพลอ…
Bootlickers . . . bootlickers . . . I don’t want to say too much. Or, I’ll have a sore throat* . . . bootlickers
สอพลอ… ขึ้นต้นด้วยสอ ลงด้วยอ้อ
Bootlickers [pronounced “saw-plaw”] . .. It begins “s” and it ends with “aw!” [Sound made when punched or kicked]
สอพลอ… สอพลอ… 250 คนสอพลอ
Bootlickers . . . bootlickers . . . 250 bootlickers

(Dif Kids)
โบกธงสามสี ยกมือไหว้สามที
They wave the three-colored flag, and raise their hands to “wai” [praying hands to show respect] three times
พวกเราเป็นคนดีที่สุดในปฐพี
“We are the best people on earth”
ก็หลังจากนั้นสี่ปี ไม่เหมือนถ้อยคำวลี
And after four years, it’s not like they say
คนจริงที่จะเลือกก็ถูกจำกัดเรื่องเก้าอี้
There is a seat limit on the number of sincere people who we can choose/elect
บางคนก็น้อมนำด้วยคำสอน
Some people eagerly follow their word
บางคนก็คัดค้านบอกกัญชามันพาหลอน
Some people are opposed to marijuana saying it makes you hallucinate
ขอแค่ทำจริงไม่เอาสิ่งที่สนอง
Just act honestly, not wanting some benefits
หาเสียงกันไปทำไม ถ้าคืนนั้นหมายังหอน
Why bother campaigning if on that night the dogs are still howling [buying votes]
การเลือกตั้งมันน่าตลก มีบางคนช่วยเลือกนายก
The election is a joke [when] some people help choose the Prime Minister
กล่องเลือกตั้งไม่น่าเคารพ เล่นลูกไม้คล้ายอุซป
The ballots aren’t something you can respect [when they] play tricks like Usopp [an anime character]
ปากมหัศจรรย์ สอพลอพี่น้องกันไปวันๆ
Their divinely magical mouths flatter people day in and day out
ปากกาในมือจะเลือกใครกัน หรือเราต้องเลือกตามกรรมพันธุ์
Who will the pens in our hands choose? Or do we have to choose according to heredity?
เลวก็เลวทุกวัน ไม่เอาคนคนดีแค่ในบางวัน
Just be evil every day, no room for the occasional good guy
ไม่ใช่คนดูในอัฒจันทร์ ประเทศกูเจ๊งใครรับประกัน
You people aren’t just watching from the gallery. If this country goes to ruins, who will answer for it?

(K.Aglet)
ประจบสอพลอไม่ใช่เรื่องแปลก
The flattery and ass kissing isn’t surprising
ที่ตั้งตารอมีแต่เพื่อนแดก
You’re on the hunt only for corrupt cohorts
ที่มึงกินอยู่มันไม่มีรสชาติ
What you people eat is tasteless
อยากมีอำนาจ คุณค่าเขาวัดที่เครื่องแบบ
Your power and your worth is to be measured by your uniform
ที่มึงบอกไม่แฟร์
The things you say are “Not fair!”
กูไม่แล ตอแย วอแวกูก็ไม่แคร์หรอก
I’m not even looking. [You can] make a scene about it. I just don’t care.
You know who i am
You know who I am
อย่าจอแจ งอแง แค่กลโกงในมือกูแบออก
Stop gathering and whining. It’s just a trick I’ve now revealed
พวกมึงมี plan แต่ไม่มี point
You guys have a plan but there’s no point
มีอุดมการณ์มีแรงแต่ไม่มี voice
Ideology and power but no voice
อำนาจของกูล้นมืออย่าให้มี noise
My power is overflowing; I don’t want there to be any noise
เข้าใจที่กูพูด แล้วมึงต้อง choose me boy
Do you understand what I’m saying? Good! Now, you must choose me, boy.
เล่นน้ำตาแทบย้อย
Fake tears are practically streaming down
ออกคำสั่งเรียบร้อย และข้าน้อยห้ามติ
Once the orders are issued, the little guy*** is not allowed to criticize
50 ล้านคน เริ่มจะไม่มี choice
50 million people begin to have no choice
เพราะว่ามีค่าน้อย กว่า 250
Because they have less value than 250

(Hook) (Pre-Hook) x 4

(G-Bear)
หยุดหลอกตัวเองมึงอย่าแถ
Stop deluding yourself. Don’t just talk out of your ass
ได้คืบจะเอาศอกมึงอย่ามักมาก
Give an inch and you’ll take a mile. Don’t be so greedy
หวงตำแหน่งหวงก้างมึงไม่ได้รักชาติ
You guard your position like a dog guards a bone. You don’t love the country
และกูโครตไม่พอใจอยากให้มึงรับทราบ
And I am so dissatisfied with you. I want you to know this
มึงมันไม่เหมาะสม จงสำเหนียกตัวเองบ้าง
You are not right [for the job]. Try to realize this.
อยากกระโดดถีบปากแต่กูเองก็เกรงว่า
Wanna strangle you,** but I’m afraid that
ต้องควบคุมอารมณ์ไม่อยากให้ตัวกูเองบ้า
I must control my feelings. I don’t want to become crazy
ตอนมึงเคารพคนผิดเหมือนกับยืนตรงร้องเพลงชาติ
when you respect the wrong person like when you stand up straight to sing the national anthem

(HOCKHACKER)
ถ้าพูดถึงจำพวกคนสอพลอ
Speaking about those bootlickers,
จำนวนเหล่านั้นมีผบ.เผ่าลับ
Among their number are a secret tribe of commanders
จำนวนที่เหลือคือคนที่ถูกเลือก
The rest are people who were chosen
จากกลุ่ม คน สิ้น ชื่อ. เหล่านั้น
From the pool of has-beens
ให้คัดเลือกกันเอง ให้เค้าเลือกกันมา
Allowing vetting among themselves, allowing them to elect one another
แล้วมาจบที่การแต่งตั้ง
And all in ends with appointments
จัดให้เลือกผู้แทน แต่มึงคุมชะตา
You allow an election of representatives but still control their destiny
มึงอย่าหวังว่าคนไม่แบ่งข้าง
You can’t expect that people won’t pick a side****
Fuck you คนที่ชอบประจบสอพลอ
Fuck you, people who love to ass kiss
และที่กูไม่ใช้ ว แหวน
And that I don’t use the letter “ว” *****
เพราะกูไม่อยากไปที่สน.
It’s because I don’t want to go to the police station
ในคดีเผด็จการที่มึงวางแผน
in the case of your dictatorship scheme
ประชาชน เลือกผู้แทน ในครั้งนี้
This time the people choose the representatives
เอาอำนาจ คนสอพลอ เข้ามาชี้
Use your power to bring in bootlickers to take your orders
มอบหน้าที่ นั่งสปา คุมอำนาจ
Give them the duty of sitting in the “Spa” [“Spa” is almost the same word as “Assembly”] controlling power******
ได้สอพลอ 250 มาคุมชาติ
And we have 250 bootlickers running the nation.

(Hook) (Pre-Hook) x 4

* This is a joke that if they say too much they could be strangled or hung.
**Literally, “I want to kick you in the mouth.” But sounds a little too serious, so for English we changed to “Oh I want to strangle you!” which is a thing people often say in English without meaning it seriously.
***The word ข้า, pronounced kâa, can mean “I” or “slave,” and the reason it was chosen here rather than other words for “I” is probably because of the word “ค่า,” also pronounced kâa but meaning “value” two lines on.
****As opposed to being unified, as the junta would like them to be–all on the same side backing the junta.
*****The letter “ว” pronounced “waw-waen” with “waw” being the sound of the “w” and “waen” meaning “ring” being the prototypical example of a word using the letter “w”. (Parallel to if in English our letter “b” was pronounced “Bee-Ball.” So the letter “ว” or “waw-waen” or “w” is probably a reference to the Deputy Dictator Prawit Wongsuwan’s ring and watches scandal. I can also think of other things that start with “ว.”
******The words for “spa” and “assembly” are so similar in Thai that an English-only speaker probably couldn’t distinguish them. They both sound like “spa.” Also, it is a already a joke to call the National Assembly a Spa, implying that the legislators aren’t working very hard there.