ก้าวให้ไกลกว่าเดิม (Walk on Even Further than Before)

by เสก โลโซ Sek Loso

Sek Loso posted this song to his Facebook page August 2, 2023, saying it’s the first song he’s composed in 5 years and think of it as just love song. It sounds EXACTLY like a love song, but in the context, it is definitely a political song about feeling betrayed by Pua Thai Party (and Thaksin Shinawatra), and expressing strong support for Move Forward Party, which has a slightly different name in Thai–ก้าวไกล (Gao Glai) which translates something like “Walk on Far.” He also says he wrote the song after “seeing the news,” which we understand to be Pheu Thai walking away from the coalition of prodemocracy parties lead by Move Forward, the party that won in the general election, and breaking a promise to support Move Forward’s prime minister candidate Pita Limjaroenrat in the Parliamentary election. In fact, Sek may be singing AS Pita. Many former Red Shirts have switched their primary alliance from Thaksin and Pheu Thai (what used to be the largest prodemocracy party) to Move Forward, a newer party that is willing to go even further than Pheu Thai in calling for reform of the lese majesty law and the monarchy.

ฉันจะก้าวเดิน มุ่งหน้าต่อไป แม่ไม้มีใคร แม่ไม่มีเธอ
I will keep moving on ahead. Even if I don’t have anyone. Even if I don’t have you.
ฉันอาจเป็นคน ที่ดูเพ้อเจ้อ วันนี้ไม่มีเธอ ก็ไม่เป็นไร
I may be a person who looks like a dreamer. Today I don’t have you. But never mind

*ความคิดยังสู้วาย หัวใจยังสู้ต่อ ท้อมันไม่ท้อ ก็แค่เสียใจ
My mind is strong. My heart still fights on. I’m not discouraged, I’m just disappointed.
เธออย่างโหดร้าย ฉันรับมันไม่ได้ วันนี้จะจากไป ทั้งน้ำตา
You are like a ruthless person. I just can’t accept it. Today I go back, all in tears
**เจ็บจนเจียนตาย ไม่อยากร้องไห้ใครเห็น สิ่งที่เราเป็น ผ่านมาคืออะไร

I’m hurt so it almost kills me. I don’t want to be seen crying. What just happened to us?
ไม่อยากร้องขอ จะไม่ง้อเธออีกต่อไป (แม่จะ)เจ็บ(จน)เจียนตาย จะยังก้าวไป ก้าวให้ไกลกว่าเดิม
I don’t want to beg. I won’t reconcile with you ever again. Even if I’m hurt so it almost kills me, I will move on, farther than before.

วันนี้ไม่มีเธอ พรุ่งนี้ไม่มีเรา เจ็บก็ทนเอา เมื่อเค้าไม่แคร์
Today I don’t have you. Tomorrow there is no us. If I hurt, I endure the pain, when he doesn’t care.
อย่าให้ใครเห็นว่าเราอ่อนแอ วันนี้ไม่แพ้พรุ่งนี้ยังมี
Don’t anyone think I’m weak. Today I don’t lose/give up. There is still tomorrow.

(*, **, **)

ก้าวให้ไกลกว่าเดิม
Walk on even further than before